วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ทายนิสัยจากการเขียนตัวหนังสือ

14 ส.ค. 2019
2475

 

ทายนิสัยจากการ เขียนตัวหนังสือผอม

สําหรับคนที่เขียนตัวหนังสือ ที่มีลักษณะผอมสูง จนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน อุปนิสัยมักจะเป็นคนที่มีความอ่อนไหว จิตใจจะเปราะบางมาก ชอบชีวิตที่เรียบง่ายสบายๆ ที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก และค่อนข้างจะเป็นคนที่เก็บตัว อยู่ในโลกของตัวเอง ไม่ค่อยสนใจหรือเข้าไปวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่น ในขณะเดียวกัน ก็เป็นคนที่ออกจะขี้อาย ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ทั้งยังถือสาในคําพูดของคนอื่นที่มีต่อตนเอง คนรอบข้างจะเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตสูง

 

ทายนิสัยจากการ เขียนตัวหนังสือบาง

คนที่เขียนตัวหนังสือบาง มีความแตกต่างจากตัวหนังสือแบบผอมสูง เพราะตัวหนังสือบาง หมายถึงเส้นที่เขียนจะเบา ไม่มีความหนักแน่นชัดเจน ส่วนอุปนิสัยบ่งบอกถึงการเป็นคนที่ช่างคิด จนออกไปทางการเป็นคนคิดมาก แต่ในขณะเดียวกัน ก็จะมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน ติดจะขี้อายพอสมควร ให้พูดหรือแสดงออกท่ามกลางผู้คนจํานวนมาก มักจะไม่ประสบผลสําเร็จ แต่จะชอบทําในสิ่งที่คุ้นเคยอยู่เสมอ

 

ทายนิสัยจากการ เขียนหนังสือตัวหนัก

หมายถึงตัวหนังสือที่เวลาเขียน ผู้เขียนจะกดเส้นลงหนักมาก ส่งผลให้ตัวหนังสือมีความชัดเจนเป็นอย่างดี อุปนิสัยของคนที่มีลายมือลักษณะนี้ จะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมาก แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นคนที่มีความสามารถด้วยเช่นกัน จึงไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากนัก แต่จะเป็นคนที่สามารถวางแผน และจัดการทุกเรื่องอย่างเป็นระบบระเบียบเสมอ มักมีเป้าหมายในชีวิต และค่อนข้างจะคาดหวังในชีวิตมาก ชอบการเป็นคนโดดเด่นและมีความสําคัญ

 

ทายนิสัยจากการ เขียนตัวหนังสือตัวโต

หมายถึงตัวหนังสือที่มีขนาดใหญ่ แต่จะมีขนาดของตัวอักษรที่สมดุล พอดีกันอย่างสม่ําเสมอทุกตัว สําหรับอุปนิสัยของคนที่มีลายมือเช่นนี้ บ่งบอกถึงการเป็นคนใจกว้าง มีน้ําใจไมตรี สามารถเข้าได้กับคนทุกระดับ ชอบการมีคนรักใคร่ชอบพอมากๆ และมีความสามารถในการควบคุมสถานการณ์อันคับขัน เพราะจะเป็นคนที่มีความหนักแน่นเยือกเย็นอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีความรอบคอบถี่ถ้วน และไม่ชอบให้เกิดสิ่งที่ผิดพลาดกับตัวเองอีกด้วย

 

ทายนิสัยจากการ เขียนตัวหนังสืออ้วน

คนที่เขียนตัวหนังสือออกมาทางอ้วน หมายถึงตัวหนังสือที่มีขนาดความกว้างมากกว่าความยาว ส่วนอุปนิสัยนั้นบ่งบอกถึงการเป็นคนมองโลกในแง่ดี ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมใดๆ กับใครทั้งสิ้น ทั้งยังเป็นคนใจอ่อนใจดี ชอบช่วยเหลือเอื้อเฟื้อคนนั้นคนนี้อยู่เสมอ จนบางที่ตัวเองถึงกับเดือดร้อนอยู่บ่อยๆ และเมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องใดสักเรื่อง จะมีความลังเลใจสูง ทําให้กลายเป็นคนที่ไม่ชอบรับผิดชอบเรื่องใหญ่ๆ ที่ต้องใช้การตัดสินใจแบบเด็ดขาด แต่มักได้รับความเอ็นดูจากคนใกล้ชิดเสมอ

 

ทายนิสัยจากการ เขียนตัวหนังสือหวัด

สําหรับคนที่ลายมือหวัด เขียนตัวหนังสือติดพันกันแทบทุกตัว บ่งบอกถึงอปนิสัยของการเป็นนักคิด นักวางแผนที่ดี แต่ถ้าให้ลงมือปฏิบัติเอง มักไม่ค่อยประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้ ยังเป็นคนที่เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมากและมองการณ์ไกล ทั้งยังมีอุดมการณ์ที่สูงส่ง แต่มักเป็นคนที่ไม่ชอบเปิดเผยตัวเองนัก ชอบอยู่ในโลกส่วนตัวและหมกมุ่นทําในสิ่งที่ชื่นชอบครั้งละนานๆ ในบางครั้งจะเป็นคนที่ใจร้อนกับเรื่องที่คนอื่นไม่ค่อยคาดคิด หรือ คิดไม่ถึง

 

ทายนิสัยจากการ ตัวหนังสือโย้เย้

คนที่เขียนตัวหนังสือเดี๋ยวตัวโต เดี่ยวตัวเล็ก ไม่มีความสม่ําเสมอกัน บอกถึงนิสัยของการเป็นเด็กไร้เดียงสา และไม่ค่อยคิดอะไรที่ซับซ้อน และยังชอบตามใจตัวเอง โดยไม่ค่อยคํานึงถึงจิตใจคนอื่น แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นคนที่ใจกว้าง เปิดเผย ยอมรับความคิดของคนอื่นได้ง่าย แต่มักจะมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ไม่เอาจริงเอาจังหรือลึกซึ้งกับสิ่งใด โดยเฉพาะถ้าไม่ใช่สิ่งที่ตนชอบหรือสนใจ และยังไม่ใช่คนที่มีเหตุผลอะไรเลย

 

ทายนิสัยจากการ เขียนหนังสือเป็นระเบียบ

คนที่เขียนหนังสืออย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เท่ากันทุกวรรคทุกตอน บ่งบอกถึงนิสัยที่เป็นคนเอาจริงเอาจังกับการทํางาน และเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองเป็น แม้ว่าจะมีความแตกต่างจากคนอื่น โดยไม่สนใจว่าใครจะคิดอย่างไรกับตน ทั้งยังเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูง และไม่ใช่คนที่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆ จะมีความอดทนได้ยาวนานจนน่าประหลาดใจกับสิ่งที่ตนมุ่งมั่น นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีความมั่นคงในจิตใจสูงมาก จะไม่เปลี่ยนแปลงกับอะไรง่ายๆ ถ้าไม่ใช่เรื่องร้ายมากนัก

 

ทายนิสัยจากการ เขียนตัวหนังสือเฉียงขึ้น

คนที่เขียนหนังสือ โดยตัวหนังสือจะค่อยๆ เฉียงขึ้น บ่งบอกถึงการเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในชีวิตสูงมาก และมีความอดทนพยายามเป็นอย่างยิ่ง ที่จะค่อยๆ ไต่เต้า นําพาชีวิตของตนให้ไปสู่จุดสูงสุดที่มั่นคงปลอดภัยและเหนือกว่าคนอื่น ทั้งยังเป็นที่ให้ค่ากับเรื่องของวัตถุค่อนข้างมาก แต่ในขณะเดียวกัน ก็จะเป็นคนที่ยืนอยู่บนความเป็นจริงของชีวิต ไม่มีความซับซ้อนอะไรมากนัก สิ่งใดถูกก็คือถูก และผิดก็คือผิด และจะเชื่อมั่นในความคิดเช่นนี้โดยไม่สนใจรายละเอียดใดๆ

 

ทายนิสัยจากการ เขียนตัวหนังสือเฉียงลง

ส่วนคนที่เขียนตัวหนังสือในลักษณะที่ทแยงลงจากระดับของบรรทัด มักเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ในวันนี้หรือในปัจจุบัน มากกว่าที่จะคิดคํานึงไปถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง และมีความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ ชอบใช้ชีวิตแบบง่ายๆ ไม่มีระเบียบแบบแผนอะไรมากนัก ทั้งยังไม่ใช่คนที่ทะเยอทะยานอะไรเลย แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นคนที่ชื่นชมชีวิต มีความสุขได้จากทุกสิ่งรอบตัว และมีน้ำใจ เข้ากับผู้คนได้ทุกระดับ และยังชอบหยิบยื่นมิตรภาพให้แก่ทุกคน

 

ทายนิสัยจากการ เขียนตัวหนังสือเป็นเหลี่ยม

คนที่เขียนตัวหนังสือมีลักษณะเป็นเหลี่ยมเป็นมุมอย่างชัดเจน บ่งบอกถึงนิสัยที่เชื่อมั่นในความคิดของตนอย่างรุนแรง จนออกไปทางคนที่แข็งกระด้าง และไม่ยอมรับความคิดของใครโดยง่าย  นอกจากนี้ ยังเป็นคนที่เอาจริงเอาจัง เคร่งเครียดแทบทุกเรื่อง ทั้งยังเป็นคนเจ้าระเบียบมองโลกแต่ในแง่ร้าย ทําให้หวาดระแวงคนง่าย ไม่ค่อยมีความสุขในชีวิตเท่าที่ควร

 

ทายนิสัยจากการ เขียนตัวหนังสือมน

ส่วนคนที่เขียนตัวหนังสือออกมาทางมนๆ กลมๆ บ่งบอกถึงนิสัยของการเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี ชอบแสวงหาความรื่นรมย์ให้ชีวิต ทั้งยั เป็นคนใจดี ใจอ่อน ชอบการรับใช้บริการ และตามอกตามใจคนรอบข้าง นอกจากนี้ ยังเป็นคนที่ปรับตัวเก่ง สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เร็ว ทั้งยังเป็นคนที่มีความอิสระในตัวเองสูง ไม่ชอบการโดนจํากัดให้อยู่ในกรอบความคิดใดความคิดหนึ่งเท่านั้น จึงสามารถยอมรับความคิดของคนอื่นได้โดยง่าย

 

ทายนิสัยจากการ เขียนตัวหนังสือเล่นหาง

คนที่เขียนตัวหนังสือที่ลักษณะตวัดมีหางมากๆ บ่งบอกถึงนิสัยของการเป็นคนช่างฝันและโรแมนติก ชอบในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ จนดูเหมือนคนเจ้าชู้ นอกจากนี้ ยังเป็นคนที่อารมณ์ปรวนแปรรวดเร็ว มีความต้องการในเรื่องของรูป รส กลิ่น เสียงสูง ชอบชีวิตที่มีสีสันหรือหวาให้ตื่นเต้นเร้าใจอยู่เสมอ ชอบการพบปะกับผู้คน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแต่เป็นคนที่ไม่มีระเบียบแบบแผนในชีวิตเท่าที่ควร