วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2567

ดวงดีหรือร้าย ต้องเช็คตามหลักการทํานาย ๑๒ ราศี

 

สิทธิการิยะ ฯ หากชาย – หญิงใดต้องการอยากทราบว่า ในระยะปีใด ดวงชะตาปีที่ตกนั้นจะดีหรือร้าย ท่านให้ถือหลักทํานายตามห้วงระยะปีที่ตกนั้นแล

 

ชาย ท่านให้นับปีที่ ๑ เริ่มจาก “เจดีย์” ไปเวียนขวา จนครบเท่าจํานวนอายุ ปัจจุบันของตน
หญิง ท่านให้นับปีที่หนึ่งเริ่มจาก “เจดีย์” ไปเวียนซ้าย จนครบเท่าจํานวนอายุ ปัจจุบันของตน และถือเอาคําทํานายตามภาพที่อายุตนไปตกนั้นเถิด

 

คําทําาย ๑๒ ราศี มีดังนี้

๑. ถ้าตก เจดีย์ ท่านว่า ปีนั้นจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุข จะมีความสุขกายสบายใจ จะได้ทําบุญกุศลในศาสนา ปรารถนาสิ่งใดย่อมได้สมใจนึกแล

๒. ถ้าตก ฉัตรเงิน ท่านว่าปีนั้นจะมีลาภผลเงินทอง ใช้พอสบายไม่เดือดร้อนกายในครอบครัว ไปทางไหนทิศใดจะมีคนอุปถัมภ์ค้ําชูพอประมาณแล

๓. ถ้าตก คอขาด ท่านว่า ปีนั้นจะประสบความร้อนอกร้อนใจ จะมีคดีความถึงโรงถึงศาลทําให้ต้องเสียเงินทองของรัก ไม่มีเวลาประกอบอาชีพทํามาหากินอย่างปกติสุข ไม่ดีเลย

๔. ถ้าตก เรือนหลวง ท่านว่าปีนั้นจะดีมีความสุขกายสบายใจ จะมีที่พึ่งพิงในความอนุเคราะห์ในเรื่องความเป็นอยู่ เป็นข้าราชการจะได้เลื่อนยศฐาบรรดาศักดิ์ดีแล

๕. ถ้าตก ปราสาท ท่านว่าปีนั้นจะมีความสุขอย่างยิ่ง จะประสบโชคลาภมากมายในชีวิต คิดสิ่งใดจะได้สมความปรารถนาดีนักแล

๖. ถ้าตก ราหู ท่านว่าปีนั้นจะเดือดร้อนใจ อาจจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทเป็นคดีความ จะมีคนมาคอยยุแหย์ให้วุ่นวาย หรือหาเรื่องราวให้ตนต้องเดือดร้อน จะมีเรื่องปวดหัวตัวร้อนเป็นประจํา ไม่ดีแล

๗. ถ้าตก ฉัตรทอง ท่านว่าปีนั้นจะมีเกียรติยศปรากฏในฝูงชนทั่วไป ไปสารทิศใดๆจะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ําชู ไม่เดือดร้อนเลย ดีมากแล

๘. ถ้าตก เทวดาขี่เต่า ท่านว่าปีนั้นค่อนข้างดี จะมีคนคอยช่วยเหลือในหน้าที่การ งาน แต่ระวังบริวารจะนําความเดือดร้อนมาให้ ดีปานกลางแล

๙. ถ้าตก คนต้องขอคา ท่านว่าปีนั้นถึงคราวเคราะห์หามยามร้าย จะมีเรื่องวุ่นวายในตนและครอบครัว จะถูกจองจําหรือไม่มีความสุขกายสบายใจเลย

๑๐. ถ้าตก พ่อมด ท่านว่าปีนั้นจะมีคนมาขอความช่วยเหลือ รับอาสาเจ้านายจะได้ดี แต่จะมีความสุขไม่มากนัก จะทุกข์กายทุกข์ใจพอประมาณ ดีปานกลางแล

๑๑. ถ้าตก แม่มด ท่านว่าปีนั้นจะมีคนนําลาภมาให้ แต่ต้องแลกเปลี่ยนกับความช่วยเหลือจากตน มีความสบายใจพอประมาณแต่จะเหนื่อยใจดีปานกลางแล

๑๒. ถ้าตก นาคราช ทํานว่าปีนั้นจะมีอํานาจวาสนา ชะตากําลังดี มีคนมาอ่อนน้อมยอมเป็นคนรับใช้ จะได้ลาภจากบริวารและผู้ใหญ่ แต่ให้ระวังคําพูดและอารมณ์ให้มาก ดีปานกลางแลฯ