วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

“ธรณีประตู” ตามหลักฮวงจุ้ย ควรทำหรือไม่

 

บ้านสมัยก่อนนิยมทำธรณีประตูเอาไว้หน้าบ้าน เพื่อบ่งบอกถึงอาณาเขตที่เป็นส่วนของภายในบ้านกับภายนอกบ้าน นอกจากนี้ธรณีประตูยังเป็นเสมือนเขื่อนเพื่อป้องกันฝุ่นละออง น้ำ หรือสิ่งสกปรกจากตัวคน หรือสิ่งอื่นๆที่จะเข้าสู่ตัวบ้านอีกด้วย คนโบราณเชื่อกันว่า การทำธรณีประตูเอาไว้ ก็เพื่อให้ความเคารพต่อเทพที่ดูแลประตูทางเข้าหรือนายทวาร การเดินเข้าบ้าน จึงมีการกล่าวว่าห้ามเหยียบธรณีประตู ให้ก้าวข้ามธรณีประตูเข้าบ้าน หากมองในเชิงฮวงจุ้ย การมีธรณีประตูหรือไม่มี ไม่ได้ระบุเอาไว้ชัดในตำรา เพียงแต่บอกเอาไว้ว่า บริเวณทางเข้าประตู จะต้องไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้น เพื่อให้ “ชี่” ไหลเข้าสู่ตัวบ้านอย่างสะดวก

 

กรณีที่บ้านควรมีธรณีประตูหรือไม่นั้นมีการถกเถียงกันมากพอสมควรโดยมีความเห็นต่างอยู่ 2 อย่างด้วยกันคือ

1.ขวางโชคลาภเข้าสู่บ้าน

2.กั้นทรัพย์ไม่ให้ไหลออกนอกบ้าน

ประเด็นเรื่องขวางทรัพย์ไม่ให้เข้าบ้าน ก็มีเหตุผล เพราะการมีธรณีประตู ก็เปรียบเสมือนมีเขื่อนกั้นอยู่หน้าบ้าน ส่วนเรื่องกั้นทรัพย์ไม่ให้ไหลออกนอกบ้าน ก็มีเหตุผลอีกเช่นเดียวกัน เพราะถ้าไม่มีธรณีประตูกั้นไว้ ทรัพย์ก็ไหลออกไปได้ง่าย แล้วทีเราจะทำอย่างไรกันดี

 

ในกรณีนี้หากมองในเชิงตรรกวิทยา จะใช้กรณีที่พื้นที่ด้านหน้าบ้านสูงกว่าตัวบ้าน ธรณีประตูจะช่วยป้องกันน้ำหรือฝุ่น ที่จะพัดเข้ามาได้ ส่วนข้อเสียของการทำธรณีประตูก็คือ เรื่องอุบัติเหตุสะดุดล้ม ยิ่งบ้านที่มีเด็กและคนชราด้วยแล้วต้องระวังให้มาก ส่วนที่มีการระบุว่าจะต้องทำธรณีประตูเอาไว้ที่ประตูหลังบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพย์ไหลออกนั้น ในตำราก็ไม่มีระบุเอาไว้ แต่สันนิษฐานได้ว่า น่าจะใช้เพื่อป้องกันสิ่งที่อยู่นอกบ้าน ไม่ให้เข้ามาบ้านมากกว่า กรณีเหมือนประตูบ้านนั่นเอง

 

สำหรับประเด็นเรื่องขัดทรัพย์ไม่ขัดทรัพย์นั้น หากมองตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว การไม่มีธรณีประตู น่าจะเป็นการดีกว่า เพราะทรัพย์หรือโชคลาภก็น่าจะไหลเข้ามาได้ง่าย เพราะหากไม่มีธรณีประตู ทรัพย์ก็จะไหลเข้าบ้าน การเดินเข้าบ้าน ก็ไม่ต้องมาพะวงว่าจะสะดุดธรณีประตู การเดินจึงราบรื่นไม่ติดขัด

 

วิถีชีวิตของคนสมัยก่อนกับปัจจุบัน มีความแตกต่างกันมากพอสมควร สมัยนี้ผู้คนจะต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย รวดเร็ว และต้องการความสะดวกสบายให้มากที่สุด เพื่อใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เต็มที่ ซึ่งไม่เหมือนคนสมัยก่อน ที่วิถีชีวิตไม่ต้องดิ้นรนแข่งขันกันมากมาย แบบบ้านส่วนใหญ่ในปัจจุบัน จึงออกแบบให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนปัจจุบัน การทำธรณีประตูจึงไม่ค่อยพบเห็นกันมากนัก กับบ้านรุ่นใหม่ๆ เพราะถือว่าเป็นสิ่งกีดขวางมากกว่า

 

ที่มาและการอ้างอิง

ฮวงจุ้ยการสร้างบ้าน-ต่อเติมบ้าน โดย มาโนช ประภาษานนท์