วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

คิดก่อนต่อเติมบ้าน ไม่สร้างปัญหาตามหลักฮวงจุ้ย

การต่อเติมบ้าน พึงจำไว้เสมอว่าบ้านจะเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงอาจจะดีขึ้นหรือเลวลงก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าส่วนที่ต่อเติมใหม่นั้นจะสร้างผลกระทบต่อโครงสร้างเดิมหรือไม่

 

โดยส่วนใหญ่การต่อเติมบ้าน มักจะสร้างปัญหามากกว่าทำให้ดีขึ้น โดยเฉพาะบ้านที่มีพื้นที่น้อย การต่อเติมจะทำให้บ้านขาดความสมดุลมากขึ้น เช่นบ้านเดิมเคยมีพื้นที่ว่างทำเป็นสนาม ต่อมามีการต่อเติมบ้านออกไปที่สนาม ทำให้สภาพแวดล้อมรอบบ้านก่อสภาพอุดตันมากขึ้น และท่านทราบหรือไม่ว่า การอุดตันเป็นปัญหาใหญ่ในทางฮวงจุ้ย

 

 

การต่อเติมบ้าน จึงเหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่กว้าง ผลกระทบจึงไม่เกิดขึ้น การต่อเติมส่วนหลังบ้านหรือข้างบ้าน มักจะนิยมทำกันมากกว่าการต่อเติมส่วนด้านหน้าบ้าน เพราะตัวบ้านจะไม่ทำให้รู้สึกได้ว่าเปลี่ยนแปลงไปมากนัก เวลามองจากนอกบ้านเข้ามาในบ้าน ซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้องอยู่แล้ว ยกเว้นหน้าบ้านมีลักษณะที่ผิดหลักฮวงจุ้ย การต่อเติมเพื่อเปลี่ยนแปลงหน้าบ้านอาจส่งเสริมฮวงจุ้ยบ้านให้ดีขึ้น

 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังการต่อเติม เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องคำนึงถึง โดยเฉพาะเกี่ยวกับโครงสร้าง เช่น การทรุดตัวของตัวบ้านเดิมกับส่วนที่ต่อเติมใหม่ และที่พบเจออยู่บ่อยๆก็คือ กำแพงร้าว แตก หรือมีรอยแยกในส่วนที่ต่อเติม เพราะฉะนั้น เวลาลงมือก่อสร้างจะต้องใส่ใจให้มาก โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของส่วนที่ต่อเติมใหม่ การลงเสาเข็มเป็นจุดที่มีปัญหามากที่สุด ถึงแม้ว่าเรื่องเหล่านี้จะเป็นเรื่องของช่างหรือวิศวกร เทคนิคการก่อสร้าง แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังจะเกี่ยวกับฮวงจุ้ย ดังนั้นบ้านที่แตกร้าวย่อมส่งผลเสียหายต่อเจ้าของบ้านโดยตรง

 

สิ่งสำคัญในการต่อเติมบ้านก็คือ การสร้างความสมดุลระหว่างหยิงหยางขึ้นภายในบ้าน เจ้าของบ้านจะต้องควบคุมเรื่องนี้ให้ได้ การต่อเติมไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของบ้าน ก็จะละเลยเรื่องนี้ไม่ได้เลย ถ้าควบคุมได้จะทำให้ผลของการต่อเติมออกมาในทางบวกมากกว่าลบแน่นอน

 

ที่มาและการอ้างอิง

ฮวงจุ้ยการสร้างบ้าน-ต่อเติมบ้าน โดย มาโนช ประภาษานนท์