วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ต้นไม้มงคล 5 อย่างที่ควรปลูก

ต้นไม้มงคล บ้างก็เป็นมงคลจากชื่อของสายพันธ์ุ บ้างก็เป็นมงคลด้วยลักษณะของต้นไม้เอง ทิศของการปลูก ใครเป็นคนปลูก ควรปลูกวันไหนก็สำคัญเช่นกัน

 

topicstock.pantip.com

1.แก้ว

เป็นไม้ดอกกลิ่นหอมชื่นใจ  ใบจะแตกออกเป็นใบเล็ก ๆ ตามกิ่งก้านรอบต้น  มีสีเขียวเป็นมัน  ดอกออกเป็นช่อสีขาวที่ตามปลายกิ่ง

 

ความเป็นมงคล

ด้วยลักษณะของดอกที่มีสีขาวล้วน  จึงเชื่อกันว่าเป็นดอกไม้แห่งความบริสุทธิ์  เมื่อได้ปลูกไว้ในบ้านจะเป็นต้นไม้มงคลช่วยส่งเสริมให้จิตใจของผู้คนภายในบ้านมีความสุขสงบ ไม่หลงผิดไปกับสิ่งมอมเมา  หรือทำความเดือดร้อนเข้ามาในบ้าน  ดังนั้นบ้านที่มีต้นแก้วจึงเป็นบ้านที่ดี เต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริง ด้วยความหอมของดอกที่หอมเย็นหอมชื่นใจ เชื่อกันว่าเป็นการเสริมให้ได้รับความรู้สึกดี ๆ อยู่เสมอ นอกจากนั้นด้วยชื่อว่า “แก้ว”  อันบอกถึงความใสความบริสุทธิ์  และเป็นสิ่งที่สูงค่า  จึงเชื่อว่าจะช่วยให้เกิดแต่ความดีงาม  ความเบิกบานแก่ชีวิตทุกชีวิตในบ้าน

 

Tips

เพื่อให้เกิดมงคลจากการปลูกแก้ว ต้องปลูกตามเคล็ด คือ ควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออกของบ้าน และวันพุธคือวันที่ดีเหมาะแก่การนำต้นแก้วลงปลูก

 

pantip.com

2.บอนสี

เป็นไม้ประดับมีจุดเด่นอยู่ที่รูปทรงของใบที่เป็นรูปหัวใจ มีสีสันลวดลายบนใบที่สวยงาม  ออกดอกรูปร่างคล้ายดอกหน้าวัวเป็นช่อรวมกัน จะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ ชนิดที่คนบ้านเรานิยมปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลนั้น คือ บอนสีชุดราชา บอนสีชุดมหาชาติ บอนสีชุดนางสงกรานต์ บอนสีชุดต้นพระยา บอนสีชุดเทวดาประจำเรือน

 

ความเป็นมงคล

ด้วยลักษณะใบที่มีสีสันสวยงามและเป็นไม้เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง จึงเชื่อว่าการปลูกบอนสีไว้ในบ้าน จะเป็นการช่วยให้บ้านพบเจอแต่ความสุขความร่มเย็น  สมาชิกในบ้านจะอยู่ด้วยกันอย่างปรองดอง ด้วยรูปร่างของใบเป็นรูปหัวใจ เชื่อกันอีกว่าจะเป็นต้นไม้มงคลเสริมให้เกิดความรักที่สวยงามและมีความสุขกับความรัก

 

Tips

เพื่อให้เกิดมงคลจากการปลูกบอนสี เชื่อว่าต้องปลูกตามเคล็ด คือ ควรปลูกไว้ทางทิศตะวันออกของบ้าน วันอังคารเป็นวันที่ดีเหมาะแก่การนำบอนสีลงปลูก

 

pinterest.com

3.คล้า

เป็นไม้ล้มลุก  นิยมปลูกไว้เป็นไม้ประดับ  เพราะมีสีสันลวดลายของใบที่สวยงาม  และขนาดเมื่อโตเต็มที่ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนัก  เป็นเพียงแค่พุ่มไม้เล็ก ๆ เท่านั้น  ซึ่งคล้าที่นิยมปลูกกันเพื่อเป็นต้นไม้มงคลมีอยู่หลากหลายชนิด อาทิ คล้าถุงเงิน (Argentea) คล้าคอมแพคต้า  (Calathea burle-Marxii) คล้าหางนกยูง  (Calathea makoyana) คล้าใบละร้อย  (Calathea Veginate Peterson) คล้าตะขาบทอง  (Rattleanake Plant)

 

ความเป็นมงคล

ด้วยชื่อที่ใช้เรียกไปพ้องกับคำว่า  “คลุ้ม”  ที่สื่อถึงการแคล้วคลาดและการคุ้มครองรักษา โดยทั่วไปจึงเชื่อว่าหากได้ปลูกต้นคล้าไว้ในบ้าน  จะเป็นการเสริมให้บ้านและผู้ที่อยู่อาศัยมีบุญบารมีที่เพิ่มพูนขึ้น สามารถรอดพ้นจากสิ่งชั่วร้าย  เคราะห์ไม่ดี  รวมทั้งศัตรูทุกรูปแบบได้  ช่วยให้มีชีวิตที่เป็นสุขทั้งใจและกาย

 

Tips

เพื่อให้เกิดมงคลจากการปลูกคล้า  เชื่อว่าต้องปลูกตามเคล็ด คือ ควรเข้าไปขอให้ผู้ใหญ่ที่ได้รับความเคารพนับถือมาเป็นคนปลูกให้ ปลูกไว้ทางทิศตะวันออกของบ้าน วันเสาร์คือวันที่ดีเหมาะแก่การนำคล้ามาลงปลูก

 

pantip.com

4.ธรรมรักษา

เป็นไม้ล้มลุก  ที่เมื่อโตเต็มที่สามารถสูงได้มากถึง  4  เมตร  ลักษณะของลำต้นจะเป็นแบบกาบใบสีเขียวใบตองหลาย ๆ ใบซ้อนตัวเรียงกันอยู่  เมื่อถึงเวลาก็จะแตกเป็นใบแผ่ออกมา  ดอกจะออกเป็นช่อเป็นแถวห้อยตัวลงมา  มีทั้งสีแดง  ชมพู  เหลือง  ส้ม  และเขียว  ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์  แต่ที่คนไทยนิยมปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคล  ได้แก่  พันธุ์ซิตาคอรัม  พันธุ์แพนดูลา  พันธุ์แคริเบีย  และพันธุ์ซาร์เตซี

 

ความเป็นมงคล

ด้วยชื่อเรียกที่มีความเป็นมงคลในตัวหมายถึง  การมีหลักธรรมคุณ ธรรมะคอยปกปักรักษาคุ้มครอง  จึงเชื่อกันว่าหากได้ปลูกธรรมรักษาไว้ในบ้าน  จะช่วยเสริมให้ชีวิตมีมงคลที่เพิ่มพูนขึ้น ความสุขความสงบจะเกิดขึ้นภายในบ้าน  และส่งผลเข้าไปถึงจิตใจของผู้ที่อาศัย ที่จะช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ช่วยให้รอดพ้นจากความลุ่มหลงมัวเมา และการถูกสิ่งไม่ดีเข้าครอบงำ ความสุขความสงบที่แท้จริงจะเกิดขึ้น  บ้านจะมีแต่ความร่มเย็น อยู่แล้วสบายใจ ช่วยให้แคล้วคลาดจากเคราะห์ไม่ดีทั้งปวง

 

Tips

เพื่อให้เกิดมงคลจากการปลูกธรรมรักษา เชื่อว่าต้องปลูกตามเคล็ด คือ ปลูกทางทิศตะวันออกของบ้าน วันพุธเป็นวันที่ดีแก่การนำธรรมรักษาลงปลูก

 

sites.google.com

5.สักทอง

เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงมาก เมื่อต้นไม้มีอายุมากขึ้นเติบโตขึ้นจนมีขนาดสูงใหญ่ กิ่งก้านใบก็จะแตกเพิ่มขึ้นที่บริเวณปลายยอด  ใบของต้นสักทองจะมีรูปร่างเป็นทรงกลมใบใหญ่ และมีความหนา  สีของใบก็จะออกเป็นเขียวหม่น ๆ ดอกจะมีลักษณะคล้ายดาว  5  แฉก  สีขาวนวล  และออกรวมกันเป็นช่อที่ปลายกิ่ง

 

ความเป็นมงคล

ด้วยความที่เป็นไม้ในพิธีศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ตั้งแต่ครั้งโบราณ จึงเชื่อว่าสักทองเป็นไม้ที่มีความเป็นมงคลอย่างมหาศาล  หากมีไว้ในครอบครอง  หรือสามารถปลูกได้ในพื้นที่บ้านที่อยู่อาศัย  จะเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัย ช่วยสร้างสง่าราศี  เพิ่มพูนลาภยศ  อำนาจศักดิ์ศรี  และบารมีที่ไม่อาจเสื่อมถอย  ฐานะการเงินก็จะมั่งคั่ง เชื่อว่าสักทองจะสามารถคุ้มครองให้ปลอดภัยจากเคราะห์ร้ายทั้งปวงได้

 

Tips

เพื่อให้เกิดมงคลจากการปลูกสักทอง  เชื่อว่าต้องปลูกตามเคล็ด คือ ควรขอให้ผู้ที่มีวัยวุฒิที่สูงที่สุดในบ้านเป็นคนปลูก หรือไม่ก็ขอให้ผู้ใหญ่ที่ได้รับความเคารพดีมาปลูกให้ ควรปลูกไว้ทางทิศเหนือของบ้าน