วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

(ฮวงจุ้ย) การกำหนดตำแหน่งห้องครัว

ตามหลักฮวงจุ้ย ห้องครัวถือเป็นส่วนสำคัญอันดับ 3 รองจากห้องนอนและประตูบ้าน เป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ สำหรับคนจีนสมัยก่อน ห้องครัวจะให้ความหมายถึงปากท้องของคนในครอบครัว หากห้องครัววางไม่ถูกตำแหน่ง คนในบ้านก็จะอดอยากหรือเจ็บป่วยได้

 

 

การวางตำแหน่งห้องครัวให้พิจารณา 3 ประการนี้คือ

1.ดูชัยภูมิห้องครัว

โดยปกติ ก็มักจะเลือกห้องครัวให้อยู่ด้านหลังของบ้าน มากกว่าจะอยู่ด้านหน้าบ้าน เพราะลักษณะของงานครัว จะเต็มไปด้วยมลภาวะต่างๆมากมาย ทั้งกลิ่น ทั้งควัน ไอน้ำมัน ขยะเศษอาหาร ตำแหน่งหลังบ้านจึงเหมาะสมที่สุดในการวางห้องครัว ชัยภูมิของห้องครัวปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาคือ สภาพแวดล้อมรอบห้องครัวต้องไม่อุดตัน ต้องมีช่องระบายอากาศที่ดี เพื่อไล่ควันและกลิ่นจากการปรุงอาหารออกนอกบ้าน การวางห้องครัวไว้ทิศหลังบ้านติดกำแพงจึงไม่เหมาะ ควรจะเว้นที่ว่างเพื่อให้อากาศได้หมุนเวียนได้สะดวก หรือภายในห้องครัวจะต้องมีช่องหน้าต่าง ไม่ใช่ปิดทึบเป็นกำแพงตัน

 

2.ดูทิศทาง

การนำเรื่องทิศมาพิจารณาเลือกตำแหน่งของห้องครัว ในสมัยก่อนจะถือว่ามีความสำคัญมาก โดยเฉพาะในเรื่องของทิศทางลมและแสงแดด ห้องครัวตามหลักฮวงจุ้ย จะนิยมวางไว้ทางแนวทิศตะวันออก ทิศตะวันตก มากกว่าทิศเหนือและทิศใต้ เหตุผลคือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เป็นที่ของแสงสว่างบ้าน ในสมัยก่อนจะต้องพึ่งพาแสงตะวันยามเช้า เพราะไม่มีไฟฟ้าเหมือนอย่างปัจจุบัน การลุกขึ้นมาจุดไฟหุงข้าวตอนเช้า จำเป็นต้องพึ่งแสงแดดจากดวงอาทิตย์ที่สาดเข้ามาในห้องครัว แสงสว่างจะช่วยได้อย่างมากในการทำอาหารในตอนเช้า ตำแหน่งห้องครัวอยู่ทางทิศตะวันออกจึงถือว่าเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด

 

ส่วนทิศเหนือหรือทิศใต้ที่ว่าไม่เหมาะ ก็เป็นเพราะทิศทางของลมโดยตรง จะมีผลต่อห้องครัวทั้งในในแง่ดีและแง่ไม่ดี ก็คือ ลมจะพัดพาเอากลิ่นควันจากการปรุงอาหารออกนอกบ้าน แต่ลมก็อาจจะทำให้ไฟในเตาลุกขึ้นไหม้บ้านได้เช่นกัน ถ้าต้องวางตำแหน่งห้องครัวในแนวของทิศทางลม ให้พิจารณาง่ายๆว่า ห้องครัวไม่ควรวางอยู่ในตำแหน่งเหนือลมของตัวบ้าน เพราะลมจะพัดพาเอามลภาวะจากครัวเข้าบ้าน ควรวางในตำแหน่งใต้ลม เพื่อให้ลมพัดเอากลิ่นควันออกนอกบ้านแทน

 

ในยุคปัจจุบัน เรื่องของการดูทิศทางระหว่างห้องครัวแทบจะไม่มีผลกระทบเหมือนสมัยก่อน เพราะสมัยนี้มีทั้งไฟฟ้าและพัดลมดูดอากาศที่ติดไว้ในห้องครัว ก็สามารถแก้ปัญหาดักล่าวได้

 

3.ดูตำแหน่งของดาว

การวางตำแหน่งของห้องครัว โดยพิจารณาจากตำแหน่งของดาว ตามหลักวิชาดาว 9 ยุค ของสำนักดาวเหิน ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ด้วยหลักของดาว 9 ยุค จะกำหนดตำแหน่งดีร้ายภายในบ้าน ตำแหน่งของครัว จะต้องเลือกวางในตำแหน่งดาวที่ไม่ดี เช่น ดาว 5 อสูร เพราะครัวเป็นธาตุไฟ การวางไว้ในตำแหน่งไม่ดีของบ้าน ก็เพื่อเป่าสิ่งไม่ดีให้หมดไป ห้ามนำห้องครัวไว้ในตำแหน่งรุ่งเรือง เพราะจะทำให้เผาตำแหน่งที่ดีไปหมดเช่นกัน

 

source : ฮวงจุ้ยการสร้างบ้าน-ต่อเติมบ้าน โดย มาโนช ประภาษานนท์