ค้นหา: เพดานหลุม

การกำหนดเรื่องความสูงต่ำของเพดานบ้าน และการเจาะช่องแสง ตามหลักฮวงจุ้ยและหลักธรรมชาติ

14 พ.ค. 2018
บ้านในยุคปัจจุบัน มีการออกแบบให้สอดคล้องกับหลักของธรรมชาติมากขึ้น ด้วยการนำเรื่องทิศทางของแสงแดดและทิศทางลม มาเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณากำหนดลักษณะของบ้าน และห้องต่างๆภายในบ้าน ซึ่งถือเป็นหลักที่สอดคล้องกับวิชาฮวงจุ้ยโดยตรง การเจาะช่องแสงภายในบ้าน ก็เป็นวิธีหนึ่งที่นิยมนำมาใช้กับแบบบ้านสมัยใหม่ โดยเฉพาะบ้านที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ โดยมากจะประสบปัญหาในเรื่องของความไม่สมดุล ในเรื่องของแสงสว่างภายใ