วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2567

ไม้มงคล กับ 8 ทิศของบ้าน มาดูกันว่าควรปลูกไม้ชนิดใดกันบ้าง

การเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวบ้านอาคารต่าง ๆ รวมไปถึงผู้อยู่อาศัย ตั้งแต่ครั้งโบราณมาเชื่อกันว่าการปลูกต้นไม้ที่เป็นมงคลไว้ในอาณาบริเวณเขตที่อยู่ตามทิศทางทั้ง 8 ทิศ ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ จะเกิดแต่เรื่องดี ๆ ขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อน ซึ่งจะเชื่อหรือไม่ก็คงเป็นเหตุผลส่วนตัวที่ไม่สามารถจะบังคับกันได้ อย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าการปลูกต้นไม้ก็มีข้อดีคือให้ความสดชื่นกับทุกคนได้อย่างแน่นอน และนี่คือข้อดีที่ทุกคนต่างก็ต้องยอมรับและยากที่ปฏิเสธมันได้

 

ทิศเหนือ

ควรเลือกปลูกต้นพุทรา ทุเรียน มะตูม ส้มซ่า ส้มป่อย ว่านต่าง ๆ หรือไม่ก็ต้นไม้ที่มีสีเขียวแก่เป็นหลัก เชื่อว่าจะเป็นการเสริมมงคลในด้านของความร่มเย็นเป็นสุข ช่วยให้รอดพ้นจากเคราะห์ร้ายและศัตรู จะได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นผลดีกับเรื่องของหน้าที่การงานอีกด้วย

 

 

ทิศใต้

ควรเลือกปลูกต้นมะม่วง ขนุน มะพลับ มะปราง ต้นหว้า โตนด หรือไม่ก็ต้นไม้ที่มีสีแดง หรือออกดอกออกผลเป็นสีแดง เชื่อกันว่าเป็นการเสริมมงคลทางด้านฐานะความเป็นอยู่ คอยหนุนให้การเงินมีความมั่งคั่งขึ้นเรื่อย ๆ เหมาะมากสำหรับบ้านที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ อีกทั้งยังช่วยให้ได้รับโชคลาภอีกเป็นระยะ ๆ อีกด้วย

 

ทิศตะวันออก

ควรเลือกปลูกต้นมะพร้าว ไผ่ สารภี กุ่ม กระถิน แก้ว กันเกรา หมาก เฟิร์น หรือไม่ก็ต้นไม้ที่มีใบสีเขียวสด หรือออกดอกเป็นสีคราม เชื่อกันว่าจะเสริมมงคลทางด้านความสุขสบาย ปลอดทุกข์และโรคภัยไข้เจ็บ ปราศจากเรื่องร้อนใจร้ายแรงทั้งปง

 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ควรเลือกปลูกต้นทุเรียน ไม้รวก และไม้ดอกประเภทที่ใช้ถวายพระ หรือไม่ก็เป็นไม้ที่ออกดอกสีเหลือง อาทิ ดาวเรือง บานบุรี และพุทธรักษา เป็นต้น เชื่อกันว่าจะเสริมมงคลเกี่ยวกับการให้แรงบันดาลใจและเสริมกำลังใจให้กับผู้ที่อยู่อาศัย ช่วยให้จิตใจของคนในบ้านมีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ป้องกันการวิวาทแตกคอกันภายในบ้าน อีกทั้งยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาช่วยอีกแรงหนึ่งด้วย

 

ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ควรเลือกปลูกต้นยอ ไผ่ กุ่ม สารภี จันทน์ กระถิน ไม้พุ่มต่าง ๆ หรือไม่ก็เป็นไม้ที่มีใบสีเขียวสด เชื่อกันว่าจะเสริมมงคลให้คนในบ้านมีอำนาจบารมีที่น่าเกรงขามขึ้น การงานจะประสบความสำเร็จได้ง่าย อีกทั้งยังช่วยคุ้มครองบ้านให้ปราศจากสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ

 

ทิศตะวันตก

ควรเลือกปลูกต้นมะยม มะขาม พุทรา ประดู่ หรือไม่ก็ต้นไม้ที่ออกดอกสีม่วง หรือสีเหลืออ่อน ๆ เชื่อกันว่าจะเสริมมงคลทางด้านความรักความเมตตา ป้องกันความเสื่อมถอยในชีวิตรวมไปถึงความปลอดภัย แคล้วคลาดจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องของคดีความและการถูกใส่ร้าย

 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ควรเลือกปลูกมะกรูด มะนาว ยอ ดอกรัก หรือไม่ก็ไม้ที่ออกดอกสีขาว เชื่อกันว่าจะเสริมมงคลทางด้านความรักความสามัคคี ทำให้บ้านอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่น ครอบครัวไม่แตกแยก เมื่อออกสังคมก็ยังจะได้รับความรักความนิยมที่ดี นอกจากนั้นก็ยังจะช่วยปกป้องให้พ้นจากเคราะห์ที่อาจจะเข้ามาในบ้านได้อีกด้วย

 

ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ควรเลือกปลูกขนุน พิกุล ราชพฤกษ์ (คูน) สะเดา เต็ง หรือไม่ก็เป็นไม้ที่ออกดอกสีเหลือง เชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลทางด้านการงาน เสริมให้มียศฐาที่สูงขึ้น สามารถประสบความสำเร็จได้ดี การเงินก็จะร่ำรวยมั่งคั่ง อีกทั้งยังได้เรื่องของความรักความเมตตาที่ดีอีกด้วย

 

 

อ่านบทความบ้านและสวนอื่น ๆ ได้ที่นี่