วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

8 ต้นไม้มงคลที่ควรปลูก โบราณว่าจะมีแต่เรื่องดี ๆ เข้ามาในบ้าน

การปลูกต้นไม้ไว้ภายในบริเวณที่อยู่อาศัย  นอกจากจะช่วยให้เรือนหรืออาคารต่าง ๆ ได้รับความร่มเย็นน่าอยู่น่ามองแล้ว  ตั้งแต่โบราณมายังเชื่อกันอีกด้วยว่า  การปลูกต้นไม้ที่มีชื่อเรียกที่ดีฟังดูเป็นมงคล  ยังจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้บ้านอาคารรวมถึงผู้ที่อยู่อาศัยได้รับสิ่งที่ดี ๆ อยู่เสมอ ๆ โดยต้นไม้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมงคลและนิยมปลูกกันโดยมาก  มีดังนี้

 

 

1.ต้นพุทรา หรือว่านต่าง ๆ

เชื่อกันว่าหากปลูกไว้ทางทิศเหนือ  จะเป็นมงคลในเรื่องของการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง  ช่วยให้รอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ที่พัดเข้ามาแบบตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ  อีกทั้งยังสามารถเอาชนะศัตรูต่าง ๆ นานาที่ไม่หวังดีได้แทบจะทุกครั้ง

 

2.ไม้ไผ่  ต้นกุ่ม

เชื่อกันว่าไม้มงคลชนิดนี้หากปลูกไว้ทางด้านทิศตะวันออก  จะเป็นมงคลในเรื่องสุขภาพของผู้อยู่  หากมีคนป่วยก็จะเบาบางลง  โรคภัยไข้เจ็บก็จะถูกปัดไล่ไม่ให้เข้าถึงผู้คนที่อยู่ภายใน  แต่กลับจะได้รับความสุขความอุดมสมบูรณ์เข้ามาแทนที่

 

3.ต้นมะพร้าว มะกรูด  หรือส้มเขียวหวาน

เชื่อกันว่าหากปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  จะเป็นมงคลที่ดีมาก  โดยเฉพาะในเรื่องของการปกป้องภัยจากศัตรูทุกทิศทุกทางที่เข้ามาปองร้าย  ช่วยให้จิตใจและความเป็นอยู่ของผู้คนที่อาศัยอยู่ภายในรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย

 

4.ต้นทุเรียน

เชื่อกันว่าหากปลูกไว้ข้างบ่อน้ำทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  จะเป็นมงคลในเรื่องของความสุขความเป็นอยู่ที่ร่มเย็น  และสุขภาพที่แข็งแรง  ช่วยให้ที่อยู่อาศัยแห่งนี้มีมีความสงบไม่ค่อยต้องพบกับเรื่องวุ่นวายใด ๆ นัก  คนป่วยที่เข้ามาอาศัยอยู่ก็จะดีขึ้น

 

5.ต้นยอ  หรือต้นสารภี

เชื่อกันว่าหากปลูกไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  จะเป็นมงคลในเรื่องของการป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ที่พัดผ่านเข้ามาในอาณาบริเวณที่อยู่อาศัย  ช่วยให้อาคารบ้านเรือนรวมถึงผู้คนที่อยู่ภายในได้รับความปลอดภัย  ไร้ซึ่งความเลวร้ายเสนียดจัญไรต่าง ๆ

 

6.ต้นราชพฤกษ์ (คูน)  ขนุน พิกุล หรือสะเดา

เชื่อกันว่าหากปลูกไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  จะเป็นมงคลในการป้องกันสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นนำมา  ทั้งแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจ  ช่วยให้รอดพ้นจากความยุ่งยากต่าง ๆ นานาได้  ผู้ที่เข้ามาคิดร้ายมักจะพ่ายแพ้ไป  และมักจะได้รับความเคารพนับถือที่ดีอยู่ตลอด

 

7.ต้นมะยม  หรือมะขาม

เชื่อกันว่าหากปลูกไว้ทางทิศตะวันตก  จะเป็นมงคลในเรื่องของการป้องกันภัยร้ายประเภทพวกคดีความต่าง ๆ รวมไปถึงสิ่งชั่วร้ายประเภทพวกมนต์ดำไสยศาสตร์

 

8.ต้นมะม่วง  หรือต้นมะพลับ

เชื่อกันว่าหากปลูกไว้ทางทิศไต้  จะเป็นมงคลในการป้องกันภยันตราย  จากการถูกผู้คนมาหาเรื่อง  หรือความเดือดร้อนวุ่นวายจากบุคคลอื่น  ทำให้อยู่อาศัยได้อย่างมีความสุขและสงบ  อีกทั้งยังเป็นมงคลในเรื่องของฐานะการเงินอีกด้วย  เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบ้านหรืออาคารที่ใช้เป็นสถานที่ทำงานหรือเป็นร้านค้า