วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

อานิสงส์การบริจาคโลงศพ

การบริจาคโลงศพ ถือเป็นการให้ทานประการหนึ่ง ที่เชื่อกันว่าจะสามารถสะเดาะเคราะห์ บรรเทาทุกข์โศก หรือเป็นการต่ออายุให้ยืนยาวออกไปได้

 

 

โดยเนื้อแท้ของการบริจาคโลงศพนั้น เป็นการคลายทุกข์ให้กับญาติของผู้ตาย เพราะอย่างที่เราเห็นตามวัดวาอาราม หรือตามมูลนิธิต่างๆ ที่มีการรับบริจาคโลงศพเพื่อศพไร้ญาติ หรือศพอนาถาที่ญาติยากจนไม่มีปัจจัยพอที่จะซื้อโลงศพ จึงเกิดความทุกข์ใจแก่ญาติของผู้เสียชีวิต เพราะไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนมาซื้อโลงศพ

 

ดังนั้นเมื่อเราบริจาคปัจจัยเพื่อซื้อโลงศพ ก็เท่ากับเป็นการคลายความทุกข์ให้กับญาติของผู้ตาย โดยผลบุญที่จะเกิดแก่ผู้ให้ก็คือ สามารถคลายทุกข์ได้เช่นกัน เช่น เรามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจต่างๆ ก็ไปทำบุญบริจาคโลงศพ ซึ่งจะทำให้ปัญหาต่างๆ ที่ทำให้ต้องทุกข์นั้นใครออกไปได้ หรือบางคนเมื่อทำบุญบริจาคโลงศพแล้วก็ปรากฏว่าฐานะทางการเงินดีขึ้น ทำให้มีความสุขในการดำเนินชีวิตดีขึ้น เฉกเช่นที่เราได้สร้างความสุขให้กับญาติของผู้ตายก็ฉันท์นั้น

 

ดังนั้นผลบุญจากการให้โลงศพหรือบริจาคเงินเพื่อซื้อโลงศพ จะหนุนนำให้ “การเงิน” ดีขึ้น เสมือนเป็นการปลดทุกข์ให้กับตนเองด้วย เช่น คนที่มีปัญหาเรื่องการเงินติดขัด ไปทำบุญโลงศพบ่อยๆ ก็สามารถทำให้การเงินดีขึ้นได้ แต่เมื่อทำแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร และญาติของผู้เสียชีวิตที่ไม่มีเงินจะซื้อโลงศพ บุญกุศลนี้จะเป็นผลให้คลายความทุกข์ใจไปได้ และเป็นผลให้การเงินดีขึ้น

 

ที่มาและการอ้างอิง : กรวดน้ำแก้กรรม  แก้วธารา  ผู้เขียน