วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูลการท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี

14 มิ.ย. 2017
3243

คำขวัญจังหวัดอุทัยธานี

อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ

 

 

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

 

 

ที่มาภาพ : http://www.thailovetrip.com/