วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

28 (แคปชั่น)คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 11)

28 คำคมภาษาอังกฤษ สั้นๆ คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 11)

“Take responsibility of your own happiness, never put it in other people’s hands.” – Roy T. Bennett
รับผิดชอบความสุขของคุณเอง อย่าวางมันไว้ในมือของคนอื่น

“Accept yourself, love yourself, and keep moving forward.If you want to fly, you have to give up what weighs you down.”-Roy T. Bennett
ยอมรับตัวเอง รักตัวเองและก้าวต่อไป ถ้าคุณต้องการที่จะบิน คุณจะต้องยอมแพ้ในสิ่งที่ทำให้คุณมีน้ำหนัก

“Pursue what catches your heart, not what catches your eyes.” – Roy T. Bennett
ติดตามสิ่งที่ดึงดูดใจของคุณ ไม่ใช่สิ่งที่ดึงดูดสายตาของคุณ

“Believe in yourself. You are braver than you think, more talented than you know, and capable of more than you imagine.” – Roy T. Bennett
เชื่อในตัวคุณเอง คุณกล้ากว่าที่คุณคิด มีความสามารถมากกว่าที่คุณรู้ และมีความสามารถมากกว่าที่คุณจินตนาการ

Never lose hope.
อย่าหมดหวัง

“You cannot control the behavior of others, but you can always choose how you respond to it.”- Roy T. Bennett
คุณไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของคนอื่นได้ แต่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะตอบสนองอย่างไร

“Stop comparing yourself to other people, just choose to be happy and live your own life.” – Roy T. Bennett
หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น แล้วเลือกที่จะมีความสุข และใช้ชีวิตของคุณเอง

Hiding how you really feel and trying to make everyone happy doesn’t make you nice, it just makes you a liar. – Jenny O’Connell
การซ่อนความรู้สึก และพยายามทำให้ทุกคนมีความสุข ไม่ได้ทำให้คุณดูดี มันแค่ทำให้คุณเป็นคนโกหก

“If you believe very strongly in something, stand up and fight for it.” – Roy T. Bennett
ถ้าคุณเชื่อมั่นในบางสิ่งมาก ๆ แล้วละก็ จงลุกขึ้นยืนและต่อสู้เพื่อมัน

Always remember people who have helped you along the way.
อย่าลืมคนที่ช่วยคุณไปตลอดทาง

If you have the will to win, you have achieved half your success; if you don’t, you have achieved half your failure. – David Ambrose
ถ้าคุณมีความมุ่งหวังที่จะชนะ คุณก็ได้รับความสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง แต่หากไม่ คุณก็ได้รับความล้มเหลวไปแล้วครึ่งหนึ่ง

love does not begin and end the way we seem to think it does – James Baldwin
ความรักไม่เคยเริ่มต้น หรือจบลงในแบบที่เราคาดคิด

Boredom between two people doesn’t come from being together physically. It comes from being apart mentally and spiritually. – Richard Bach
ความเบื่อหน่ายไม่ได้เกิดขึ้น เพราะการอยู่ใกล้ชิดกัน แต่เกิดขึ้นเพราะจิตใจห่างเหินกัน

แนะนำ : 20 แคปชั่นแฟนไม่สนใจ

แนะนำ : 21 แคปชั่นน้อยใจคนรัก

แนะนำ : 40 คำคมเพื่อน

“When the going gets tough, put one foot in front of the other and just keep going.Don’t give up.” – Roy T. Bennett
เมื่อการเดินทางลำบาก ให้วางเท้าข้างหนึ่งไว้ข้างหน้าอีกข้าง แล้วเดินต่อไป อย่ายอมแพ้

“Do what you love, love what you do, and with all your heart give yourself to it.” – Roy T. Bennett
ทำในสิ่งที่คุณรัก รักในสิ่งที่คุณทำ และด้วยสุดใจของคุณ

“Never stop dreaming, never stop believing, never give up, never stop trying, and never stop learning.” – Roy T. Bennett
อย่าหยุดความฝัน ไม่หยุดเชื่อ อย่ายอมแพ้ ไม่หยุดพยายามและไม่หยุดการเรียนรู้

“Try not to become a man of success.Rather become a man of value.” – Albert Einstein
พยายามอย่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ แทนที่จะเป็นคนที่มีค่า

“For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.” – Ralph Waldo Emerson
ทุกนาทีที่คุณโกรธ คุณจะสูญเสียความสุขไปหกสิบวินาที

“Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.” – Dalai Lama XIV
ความสุขไม่ใช่สิ่งที่พร้อมทำ มันมาจากการกระทำของคุณเอง

Promise Yourself To be so strong that nothing can disturb your peace of mind.
สัญญากับตัวเอง ให้เข้มแข็งมากจนไม่มีอะไรจะรบกวนความสงบของจิตใจได้

“If you want to be happy, do not dwell in the past, do not worry about the future, focus on living fully in the present.” – Roy T. Bennett
หากคุณต้องการมีความสุข อย่าอยู่ในอดีต อย่ากังวลเกี่ยวกับอนาคต มุ่งเน้นไปที่การใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในปัจจุบัน

“Success is getting what you want, happiness is wanting what you get” – W. P. Kinsella
ความสำเร็จคือการได้รับสิ่งที่คุณต้อง การความสุขคือสิ่งที่คุณต้องการ

“It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed.” – Theodore Roosevelt
มันเป็นเรื่องยากที่จะล้มเหลว แต่มันก็แย่กว่า ที่ไม่เคยพยายามที่จะประสบความสำเร็จ

“Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any one thing.” – Abraham Lincoln
พึงระลึกไว้เสมอว่า ความตั้งใจของคุณที่จะประสบความสำเร็จนั้น สำคัญกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

We don’t see things as they are, we see them as we are.-Anaïs Nin
เราไม่ได้มองเห็นสิ่งต่างๆ ในแบบที่มันเป็น แต่เรามองมันในแบบที่เราเป็น

Life is like a coin. You can spend it any way you wish, but you only spend it once.-Lillian Dickson
ชีวิตเปรียบเสมือนเหรียญๆ หนึ่ง คุณจะใช้มันอย่างไรก็ได้ แต่คุณก็ใช้มันได้แค่ครั้งเดียว

Only in the darkness can you see the stars.-Martin Luther King, Jr.
มีแต่ความมืดเท่านั้น ที่จะทําให้คุณมองเห็นดวงดาว

Pain is inevitable. Suffering is optional.-Haruki Murakami (What I Talk About When I Talk About Running)
เราหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดไม่ได้ แต่การจะทุกข์กับมันหรือไม่นั้นเรากำหนดได้เอง

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

20 คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 1)
24 คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 2)
27 คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 3)
39 คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 4)
27 คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 5)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
50 คําคมชีวิตคิดบวก ภาษาอังกฤษสั้นๆ (Don’t give up on your dreams so soon.อย่าล้มเลิกความฝันเร็วเกินไป) Ep.62
40 แคปชั่นชีวิตภาษาอังกฤษ (Life is a game-play it. ชีวิตคือเกม จงเล่นมัน) Ep.58
30 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษ คิดบวก ความหมายดีๆ (You can change.คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้) Ep.57
73 (แคปชั่น) ให้กำลังใจ คำคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ (Not everyone is sincere at all times. ไม่ใช่ทุกคนที่จริงใจตลอดเวลา) Ep.50
40 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ (Hard is not impossible.ยากไม่ใช่เป็นไปไม่ได้) Ep.49
48 (แคปชั่น)คําคมภาษาอังกฤษ ชีวิตคิดบวก (You need to stay strong.คุณจำเป็นต้องเข้มแข็ง) Ep.48