วันพฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2567

40 แคปชั่นชีวิตภาษาอังกฤษ (Life is a game-play it. ชีวิตคือเกม จงเล่นมัน) Ep.58

A life full of learning.
ชีวิตเต็มไปด้วยการเรียนรู้

Whenever I feel lost, I go to nature.
เมื่อใดก็ตามที่ฉันหลงทาง ฉันจะไปหาธรรมชาติ

Trying to help others as much as us can.
พยายามช่วยเหลือผู้อื่น เท่าที่เราจะทำได้

No matter what the situation, remind yourself “I have a choice.
ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร จงเตือนตัวเองว่า “ฉันมีทางเลือก”

Whatever it is you want to do, do that to the best of your ability right now.
ไม่ว่าคุณต้องการทำอะไร จงทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดในตอนนี้

If I have the belief that i can do it, I shall surely acquire the capacity to do it even.
ถ้าฉันมีความเชื่อว่าฉันทำได้ ฉันก็จะต้องมีความสามารถที่จะทำมันได้อย่างแน่นอน

Change is inevitable.
การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

Consistency is what gets you somewhere, and persistence is what keeps you going.
ความสม่ำเสมอคือสิ่งที่พาคุณไปที่ใดที่หนึ่ง และความพากเพียรคือสิ่งที่ทำให้คุณไปต่อ

Because your habits define you.
เพราะนิสัยของคุณกำหนดตัวคุณ

If you don’t believe in yourself, nobody will.
ถ้าคุณไม่เชื่อในตัวเอง ก็จะไม่มีใครเชื่อ

Life is a game – play it.
ชีวิตคือเกม จงเล่นมัน

Life is a joy.
ชีวิตคือความสุข

Life is like a game where nothing is predictable.
ชีวิตก็เหมือนเกมที่ไม่มีอะไรคาดเดาได้

Every persons follow their own styles of leading the life.
คนทุกคน ต่างก็ใช้ชีวิตตามสไตล์ของตัวเอง

How do you look towards life.
คุณมองชีวิตอย่างไร

I have been content to travel my path wherever it happened to lead.
ฉันพอใจที่จะเดินทางไปตามทางที่มันเกิดขึ้น

แนะนำ : 57 แคปชั่นชีวิต คําคมชีวิตคิดบวก

Past is something you already know.
อดีตคือสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้ว

Why is letting go so hard?
ทำไมการปล่อยวางมันช่างยากเย็นนัก

You need to learn how to move on .
คุณต้องเรียนรู้วิธีก้าวต่อไป

Future happiness depends on a new start.
ความสุขในอนาคตขึ้นอยู่กับการเริ่มต้นใหม่

Your past is not your future unless you will dwell on the past.
อดีตของคุณไม่ใช่อนาคตของคุณ เว้นแต่คุณจะจมอยู่กับอดีต

Wipe the tears.Nothing will ever be the same again.
เช็ดน้ำตาซะ ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว

Never complain about the things your parents could not give you.It was probably all they had.
อย่าพร่ำบ่นในสิ่งที่พ่อแม่ให้ไม่ได้ มันคงเป็นสิ่งเดียวที่พวกเขามี

Through both the tears and the laughter, we are stronger than ever before.
เมื่อผ่านทั้งน้ำตาและเสียงหัวเราะ เราจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม

Don’t judge people before you truly know them.
อย่าตัดสินคนอื่นก่อนที่คุณจะรู้จักพวกเขาจริงๆ

The world is a big mirror.
โลกคือกระจกบานใหญ่

Don’t believe everyone.
อย่าเชื่อทุกคน

Never lose faith in yourself and always keep trying.
อย่าหมดศรัทธาในตัวเอง และจงพยายามต่อไป

Success doesn’t come by chance, you have to work for it.
ความสำเร็จไม่ได้มาโดยบังเอิญ คุณต้องลงมือทำ

Believe in yourself.fffcf5Have faith in your abilities.
เชื่อในตัวคุณเอง เชื่อมั่นในความสามารถของคุณ

Start your morning doing something you love.
เริ่มต้นเช้าวันใหม่กับการทำสิ่งที่คุณรัก

Crying silently to avoid attention.
จงร้องไห้เงียบ ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความสนใจ

Everyone in this world want light.
ทุกคนในโลกนี้ต้องการแสงสว่าง

Don’t hurt anyone because you have to pay for it one day.
อย่าทำร้ายใคร เพราะวันหนึ่งคุณต้องชดใช้

Life can be hard sometimes, but if you try, you can always find good things to be thankful for.
บางครั้งชีวิตอาจเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าคุณพยายาม คุณจะพบสิ่งดีๆ ที่จะขอบคุณได้เสมอ

One need not make a conscious effort to prove oneself to the world.Because the world doesn’t care about you.
เราไม่จำเป็นต้องพยายามอย่างมีสติ เพื่อพิสูจน์ตัวเองให้โลกเห็น เพราะโลกไม่สนใจคุณ

Respect everyone.But trust no one.
เคารพทุกคน แต่อย่าเชื่อใจใคร.

And then the day came and I knew it was time to move on and let go of this.
และแล้ววันนั้นก็มาถึง และฉันรู้ว่าถึงเวลาต้องก้าวต่อไปและปล่อยมันไป

No one has the right to mistreat you.
ไม่มีใครมีสิทธิที่จะทำร้ายคุณ

Sometimes, it’s enough just to know what you’re going to do next.
บางครั้ง แค่รู้ว่าคุณจะทำอะไรต่อไปก็เพียงพอแล้ว

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

30 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษ คิดบวก ความหมายดีๆ

80 (แคปชั่น) คําคมภาษาอังกฤษ ให้กําลังใจ

73 (แคปชั่น) ให้กำลังใจ คำคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ

40 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ

80 (แคปชั่น) คําคมภาษาอังกฤษ ให้กําลังใจ

50 แคปชั่นภาษาอังกฤษความรัก

40 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
50 คําคมชีวิตคิดบวก ภาษาอังกฤษสั้นๆ [Don’t give up on your dreams so soon.อย่าล้มเลิกความฝันเร็วเกินไป] Ep.64
50 คําคมชีวิตคิดบวก ภาษาอังกฤษสั้นๆ (Don’t give up on your dreams so soon.อย่าล้มเลิกความฝันเร็วเกินไป) Ep.62
60 แคปชั่น(คำคม)ชีวิตคิดบวก ภาษาอังกฤษ (Do not dwell in the past.อย่าจมปลักอยู่กับอดีต) Ep.61
30 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษ คิดบวก ความหมายดีๆ (You can change.คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้) Ep.57
50 แคปชั่นภาษาอังกฤษความรัก (Thank you for coming into my life.ขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตฉัน)Ep.55
40 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ (Life is to enjoy it.ชีวิตคือการสนุกกับมัน) Ep.54