วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

27 แคปชั่นภาษาอังกฤษ ชีวิตคิดบวก (No one can be always right. ไม่มีใครถูกเสมอไป) Ep.41

Your beliefs affect your choices.
ความเชื่อของคุณมีผลต่อการเลือกของคุณ

Decisions that determine your destiny.
การตัดสินใจของคุณจะกำหนดชะตาชีวิตของคุณ

The hard lessons of life are meant to make you better.
บทเรียนที่ยากของชีวิตมีไว้เพื่อทำให้คุณดีขึ้น

You cannot control what happens to you.
คุณไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณได้

You have to be brave to stand up for what you truly believe in even if you stand alone.
คุณต้องกล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่คุณเชื่ออย่างแท้จริง แม้ว่าคุณจะยืนอยู่คนเดียวก็ตาม

Learn from failure and keep moving forward.
จงเรียนรู้จากความล้มเหลว และก้าวต่อไป

Integrity is doing the right thing when nobody’s watching.
ความซื่อสัตย์คือการทำสิ่งที่ถูกต้องเมื่อไม่มีใครเฝ้าดู

Express sincere gratitude.
จงขอบคุณอย่างจริงใจ

Do what you love and love what you do!. -Roy T. Bennett
ทำในสิ่งที่คุณรักและรักในสิ่งที่คุณทำ

Never let hard lessons harden your heart.
อย่าให้บทเรียนยาก ๆ มาทำให้ใจคุณแข็งกระด้าง

No one can be always right.
ไม่มีใครถูกเสมอไป

It’s hard not to feel happy when you make someone smile. -Roy T. Bennett
มันยากที่จะไม่รู้สึกมีความสุข เมื่อคุณทำให้ใครคนหนึ่งยิ้มได้

Don’t let your emotions get in the way of rational decision making. -Roy T. Bennett
อย่าปล่อยให้อารมณ์ของคุณ เข้ามาขัดขวางการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

แนะนำ : 50 แคปชั่นความรู้สึก
แนะนำ : 72 แคปชั่นความรักเศร้าๆ
แนะนำ : 76 แคปชั่นอกหัก น้อยใจ

A room without books is like a body without a soul. -Marcus Tullius Cicero
ห้องที่ไม่มีหนังสือ ก็เหมือนกับร่างกายที่ไม่มีวิญญาณ

Be who you are and say what you feel.
จงเป็นในสิ่งที่คุณเป็นและพูดในสิ่งที่คุณรู้สึก

To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment. -Ralph Waldo Emerson
การได้เป็นตัวของตัวเอง ในโลกที่พยายามทำให้คุณเป็นอย่างอื่นอยู่ตลอดเวลา คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.
เพราะคนที่บ้าพอที่จะคิดว่าสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ คือคนที่ทำ

Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do. -H. Jackson Brown Jr.
ยี่สิบปีนับจากนี้คุณจะผิดหวังกับสิ่งที่คุณไม่ได้ทำมากกว่าสิ่งที่คุณทำ

The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool. -William Shakespeare
คนโง่คิดว่าเขาฉลาด แต่คนฉลาดรู้ว่าตัวเองเป็นคนโง่

I have not failed.I’ve just found 10,000 ways that won’t work. -Thomas A. Edison
ฉันไม่ได้ล้มเหลว ฉันเพิ่งค้นพบ 10,000 วิธีที่ใช้ไม่ได้ผล

The good you do today will be forgotten tomorrow.But! Do good anyway.
ความดีที่คุณทำในวันนี้ จะถูกลืมในวันพรุ่งนี้ แต่!! จงทำดีต่อไป

You have brains in your head.You have feet in your shoes.And you are the one who’ll decide where to go.
คุณมีสมองอยู่ในหัว คุณมีเท้าอยู่ในรองเท้า และคุณคือคนที่จะตัดสินใจว่าจะไปที่ไหน

Keep trying!
พยายามต่อไป!

Believe in yourself.
จงเชื่อมั่นในตัวคุณเอง

Don’t expect anything from anyone.
อย่าหวังอะไรจากใคร

Never let yourself be defeated.
อย่าปล่อยให้ตัวเองพ่ายแพ้

The secret of getting ahead is getting started. -Mark Twain
ความลับของการก้าวไปข้างหน้าคือการเริ่มต้น

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

20 แคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย (Thoughts lead to words.Words lead to actions.ความคิดนำไปสู่คำพูด คำพูดนำไปสู่การกระทำ)

25 แคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย (Single doesn’t mean lonely.โสดไม่ได้หมายความว่าเหงา)

34 แคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย (No reason is needed for loving.ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลสำหรับความรัก)

27 แคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย (If it’s too tired, do not love.ถ้ามันเหนื่อยมากนัก ไม่ต้องรักก็ได้)

42 แคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย (Where there is love there is life.ความรักอยู่ที่ใด ชีวิตก็อยู่ที่นั่น)