วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

100 แคปชั่นภาษาอังกฤษคิดบวก (Don’t limit yourself. อย่าจำกัดตัวเอง) Ep.47

Dreams don’t work unless you do. -John C. Maxwell
ความฝันจะไม่ได้ผล ถ้าคุณไม่ทำมัน

In the middle of every difficulty lies opportunity. -Albert Einstein
ตรงกลางของทุกความยากคือโอกาส

Don’t quit yet, in the worst moments
อย่าเพิ่งเลิกกัน ในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด

Never give up on a dream just because of the time it will take to accomplish it. -Earl Nightingale
อย่ายอมแพ้กับความฝัน เพียงเพราะต้องใช้เวลาในการทำมันให้สำเร็จ

You have to be strong and courageous.
คุณต้องเข้มแข็งและกล้าหาญ

It’s not the load that breaks you down, it’s the way you carry it. -Lou Holtz
มันไม่ใช่ภาระที่ทำให้คุณพัง แต่เป็นวิธีที่คุณแบกมันไว้

Hustle in silence and let your success make the noise.
เร่งรีบในความเงียบ และปล่อยให้ความสำเร็จของคุณส่งเสียงดัง

Invest in your dreams.
จงลงทุนในความฝันของคุณ

It’s no use going back to yesterday.
มันไม่มีประโยชน์อะไร ที่จะย้อนกลับไปเมื่อวาน

If people are doubting how far you can go, go so far that you can’t hear them anymore. -Michele Ruiz
หากมีคนสงสัยว่าคุณจะไปได้ไกลแค่ไหน ให้ไปให้ไกลจนคุณไม่ได้ยินอีกต่อไป

Never stop doing your best just because someone doesn’t give you credit. -Kamari aka Lyrikal
อย่าหยุดทำดีที่สุด เพียงเพราะมีคนไม่ให้เครดิตคุณ

Don’t say you don’t have enough time.
อย่าบอกว่าคุณไม่มีเวลาเพียงพอ

If you believe it’ll work out, you’ll see opportunities.
ถ้าคุณเชื่อว่ามันจะได้ผล คุณจะเห็นโอกาส

The hard days are what make you stronger. -Aly Raisman
วันที่ยากลำบาก คือสิ่งที่ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้น

It’s not the load that breaks you down, it’s the way you carry it. -Lou Holtz
มันไม่ใช่ภาระที่ทำให้คุณพัง แต่เป็นวิธีที่คุณแบกมันไว้

แนะนำ : 41 แคปชั่นทัศนคติ
แนะนำ : 31 แคปชั่นแฟนไม่สนใจ
แนะนำ : 30 แคปชั่นงอนแฟน

We are what we repeatedly do.Excellence, then, is not an act, but a habit. -Aristotle
เราคือสิ่งที่เราทำซ้ำ ๆ ดังนั้นความเป็นเลิศไม่ใช่การกระทำ แต่เป็นนิสัย

Whatever you are, be a good one. -Abraham Lincoln
เป็นอะไรก็ได้ที่คุณเป็น แค่เป็นคนดีก็พอ

If people are doubting how far you can go, go so far that you can’t hear them anymore. -Michele Ruiz
หากผู้คนสงสัยว่าคุณจะไปได้ไกลแค่ไหน จงไปให้ไกลจนคุณไม่ได้ยินอีกต่อไป

We need to accept that we won’t always make the right decisions.
เราต้องยอมรับว่า เราเองตัดสินใจไม่ถูกเสมอไป

Don’t limit yourself.
อย่าจำกัดตัวเอง

Blessed is he who expects nothing, for he shall never be disappointed. -Alexander Pope
ผู้ที่ไม่คาดหวังสิ่งใดก็เป็นสุข เพราะเขาจะไม่มีวันผิดหวัง

I like the night.Without the dark, we’d never see the stars. -Stephenie Meyer
ฉันชอบกลางคืน หากไม่มีความมืดเราก็ไม่เคยเห็นดวงดาว

Life becomes easier and more beautiful when we can see the good in other people. -Roy T. Bennett
ชีวิตจะง่ายขึ้นและสวยงามขึ้น เมื่อเรามองเห็นสิ่งที่ดีในตัวคนอื่น

The unexamined life is not worth living. -Socrates
ชีวิตที่ปราศจากการศึกษานั้นไม่คุ้มค่าที่จะมีชีวิตอยู่

Life has turned into a beautiful garden ever since you entered into my life.
ชีวิตกลายเป็นสวนที่สวยงาม นับตั้งแต่ที่คุณเข้ามาในชีวิตของฉัน

Where there is love there is life. -Mahatma Gandhi
ที่ใดมีความรักที่นั่นคือชีวิต

The greatest happiness of life is the conviction that we are loved.
ความสุขที่สุดของชีวิตคือความเชื่อมั่นว่าเราเป็นที่รัก

Being deeply loved by someone gives you strength.
การรักใครสักคนอย่างลึกซึ้งทำให้คุณมีความเข้มแข็ง

The sad truth is that most evil is done by people who never make up their minds to be good or evil. -Hannah Arendt
ความจริงที่น่าเศร้าก็คือ คนที่ทำชั่วส่วนใหญ่ไม่เคยคิดว่าจะดีหรือชั่ว

In nature, nothing is perfect.Trees can be contorted, bent in weird ways, and they’re still beautiful. -Alice Walker
ในธรรมชาติไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ ต้นไม้สามารถบิดงอได้ด้วยวิธีแปลก ๆ และมันก็ยังสวยงาม

แนะนำ : 30 กลอนสู้ชีวิต คิดบวก
แนะนำ : 51 คําคมน้อยใจ ไม่สําคัญ
แนะนำ : 20 มุมมองชีวิตคิดบวก

When you feel great, dare to help someone else feel great too.
เมื่อคุณรู้สึกดี จงกล้าที่จะช่วยให้คนอื่นรู้สึกดีเช่นกัน

When life seems to beat you down, dare to fight back.
เมื่อชีวิตดูเหมือนจะเอาชนะคุณได้ จงกล้าที่จะต่อสู้กลับ

Be great, dwell on great thoughts. -Lailah Gifty Akita
จงเป็นคนดีอยู่กับความคิดที่ดี

Promise me you’ll never forget me.
สัญญากับฉันว่าคุณจะไม่มีวันลืมฉัน

I just wanted to let you know that I feel very lucky to have you in my life. -แอนลินน์
ฉันแค่อยากจะบอกให้คุณรู้ว่า ฉันรู้สึกโชคดีมากที่มีคุณอยู่ในชีวิต

I just wanted to let you know, I’ve been thinking of you.
ฉันแค่อยากจะบอกให้คุณรู้ว่า ฉันคิดถึงคุณอยู่นะ

Missing you is the heartache, that never goes away.
การคิดถึงคุณคือความเจ็บปวดที่ไม่มีวันหายไป

Why I think about you constantly.
ทำไมฉันถึงคิดถึงคุณตลอดเวลา

When it comes to success, there are no shortcuts.
เมื่อพูดถึงความสำเร็จ ย่อมไม่มีทางลัด

Love of what you are doing.
รักในสิ่งที่คุณกำลังทำ

Traveling solo does not always mean you’re alone.
การเที่ยวคนเดียว ไม่ได้หมายความว่าคุณอยู่คนเดียวเสมอไป

Travel isn’t always pretty.
การเดินทางไม่ได้สวยงามเสมอไป

This is the journey of your life.Don’t try to explain it to others.
นี่คือการเดินทางในชีวิตของคุณ อย่าพยายามอธิบายให้คนอื่นเข้าใจ

Don’t be scared to walk alone.
อย่ากลัวที่จะเดินคนเดียว

You can’t make up for lost time.
คุณไม่สามารถชดเชยเวลาที่หายไปได้

You can’t have a better tomorrow if you are thinking about yesterday all the time. -Charles F. Kettering
คุณไม่สามารถมีวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่านี้ได้ หากคุณคิดถึงวันวานตลอดเวลา

แนะนำ : 30 แคปชั่นใช้ชีวิตในแบบของเรา
แนะนำ : 62 คําคมสู้ชีวิต คิดบวก
แนะนำ : 29 ชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน

Time flies over us, but leaves its shadow behind. -Nathaniel Hawthorne
กาลเวลาหมุนผ่านเราไป แต่ทิ้งเงาของมันไว้เบื้องหลัง

We can do our best today to make tomorrow a happier time.
เราสามารถทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพื่อให้พรุ่งนี้เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากขึ้น

We cannot turn the clock back.
เราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้

The older we get, the longer and thicker are the shadows of the past.
ยิ่งเราอายุมากขึ้น เงาของอดีตก็จะยาวขึ้น

The best things in life aren’t things.
สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตไม่ใช่สิ่งของ

Memories are timeless treasures of the heart.
ความทรงจำคือสมบัติล้ำค่าเหนือกาลเวลาของหัวใจ

Anger is bad, dump it.
ความโกรธเป็นสิ่งที่ไม่ดี ทิ้งมันไป

People change But memories don’t!.
คนเปลี่ยนแต่ความทรงจำไม่!

Accept your past without regrets, and face your future without fears. -Paulo Coelho
ยอมรับอดีตของคุณโดยไม่เสียใจ และเผชิญกับอนาคตของคุณโดยไม่ต้องกลัว

To observe attentively is to remember distinctly.
การสังเกตอย่างตั้งใจคือการจำให้ชัดเจน

Memory is a way of holding on to the things you love, the things you are, the things you never want to lose.
ความทรงจำเป็นวิธีการยึดมั่นในสิ่งที่คุณรัก สิ่งที่คุณเป็น สิ่งที่คุณไม่ต้องการเสียไป

Life brings tears, smiles, and memories.
ชีวิตนำมาซึ่งน้ำตารอยยิ้มและความทรงจำ

Things end but memories last forever.
สิ่งต่าง ๆ จบลง แต่ความทรงจำคงอยู่ตลอดไป

The best thing about memories is making them.
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับความทรงจำ คือการสร้างมันขึ้นมา

We all wear masks.
เราทุกคนสวมหน้ากาก

I am sensitive soul.
ฉันเป็นคนอ่อนไหวง่าย

The most exhausting thing in life is being insincere. -Anne Morrow Lindbergh
สิ่งที่เหนื่อยที่สุดในชีวิตคือการไม่จริงใจ

Never stop learning.
อย่าหยุดเรียนรู้

Don’t let others box you into their idea of what they think you should be.
อย่าปล่อยให้คนอื่นยัดเยียดความคิดให้คุณ ในสิ่งที่พวกเขาคิดว่าคุณควรจะเป็น

แนะนำ : 30 แคปชั่นใช้ชีวิตในแบบของเรา
แนะนำ : 62 คําคมสู้ชีวิต คิดบวก
แนะนำ : 29 ชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน

Don’t waste it living someone else’s life.
อย่าเสียเวลาไปกับชีวิตของคนอื่น

If you can’t love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? -RuPaul
ถ้าคุณรักตัวเองไม่ได้ คุณจะไปรักคนอื่นได้ยังไง?

Happiness grows best in the soil of contentment. -Tim Fargo
ความสุขเติบโตได้ดีที่สุด ในดินแห่งความพึงพอใจ

I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet. -Mahatma Gandhi
ฉันจะไม่ปล่อยให้ใครเดินผ่านความคิดของฉัน ด้วยเท้าที่สกปรกของพวกเขา

You cannot change what you are, only what you do. -Philip Pullman
คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณเป็นได้ มีเพียงสิ่งที่คุณทำเท่านั้น

The pessimist sees difficulty in every opportunity.
คนมองโลกในแง่ร้ายมองเห็นความยากลำบากในทุกโอกาส

Plant seeds of happiness, hope, success, and love.
ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความสุข ความหวัง ความสำเร็จ และความรัก

If you have a dream, don’t just sit there.
ถ้าคุณมีความฝันอย่านั่งเฉย ๆ

Walk on with hope in your heart, and you’ll never walk alone. -Shah Rukh Khan
เดินต่อไปด้วยความหวังในใจ แล้วคุณจะไม่มีวันเดินคนเดียว

In a world filled with despair, we must still dare to dream.
ในโลกที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวัง เรายังคงต้องกล้าที่จะฝัน

It isn’t as bad as you sometimes think it is.
บางครั้งมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิด

We need never be hopeless.
เราไม่จำเป็นต้องสิ้นหวัง

The best way to not feel hopeless is to get up and do something.
วิธีที่ดีที่สุดในการไม่รู้สึกสิ้นหวัง คือการลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่าง

The next road is always ahead.
ถนนสายต่อไปอยู่ข้างหน้าเสมอ

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.
เรียนรู้จากเมื่อวาน ใช้ชีวิตเพื่อวันนี้โดยหวังว่าจะมีวันพรุ่งนี้

When anger rises, think of the consequences. -Confucius
เมื่อความโกรธเพิ่มขึ้นให้คิดถึงผลที่ตามมา

Getting angry doesn’t solve anything. -Grace Kelly
การโกรธไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลย

When angry count to ten before you speak.If very angry, count to one hundred.-Thomas Jefferson
เมื่อโกรธให้นับถึงสิบก่อนที่คุณจะพูด ถ้าโกรธมากให้นับถึงร้อย

I’m single for a reason waiting on the right one to come along.
ฉันเป็นโสด ด้วยเหตุผลที่รอคนที่ใช่เข้ามาในชีวิต

Being single doesn’t mean that you know nothing about love.
การเป็นโสด ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับความรัก

I love single life!
ฉันรักชีวิตโสด!

Happily Single.
โสดอย่างมีความสุข

Being single is definitely better than being with the wrong person. -Hassan Choughari
การเป็นโสดดีกว่าอยู่กับคนผิดแน่นอน

Something meant to be, it’ll happen in the right time, with the right person, and for the best reason.
สิ่งที่ควรจะเป็น มันจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมกับคนที่ใช่ และด้วยเหตุผลที่ดีที่สุด

A boomerang returns back to the person who throws it. -Vera Nazarian
บูมเมอแรงจะกลับมาหาผู้ที่ขว้างมัน

Karma will take care of what is meant to be.
กรรมจะดูแลสิ่งที่ควรจะเป็น

Never give in to hate.Let it go.
อย่ายอมแพ้กับความเกลียดชัง ปล่อยมันไป

As she has planted, so does she harvest;such is the field of karma. -Sri Guru Granth Sahib
เมื่อเธอปลูก เธอก็เก็บเกี่ยวเช่นกัน นั่นคือสนามแห่งกรรม

Do not hate anybody.
อย่าเกลียดใคร

Respect yourself and others will respect you. -Confucius
เคารพตัวเองและคนอื่นจะเคารพคุณ

You trust too much.You give too much.You love too much.It always seems you hurt the most.
คุณเชื่อใจมากเกินไป คุณให้มากเกินไป คุณรักมากเกินไป ดูเหมือนว่าคุณจะเจ็บที่สุดเสมอ

To hurt is as human as to breathe.
การเจ็บก็เหมือนกับมนุษย์ที่หายใจ

You just gotta find the ones worth suffering for.
คุณต้องหาคนที่คุ้มค่ากับความทุกข์ให้เจอ

You will never know the power of yourself until someone hurts you badly.
คุณจะไม่รู้จักพลังของตัวเองจนกว่าจะมีคนมาทำร้ายคุณอย่างรุนแรง

If you can’t help them, at least don’t hurt them.
ถ้าคุณช่วยพวกเขาไม่ได้ อย่างน้อยก็อย่าทำร้ายพวกเขา

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

78 แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้น ๆ คิดบวก ให้กำลังใจ

41 คำคมภาษาอังกฤษชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน

50 แคปชั่นภาษาอังกฤษแปลไทยสั้น ๆ

30 คำคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ คําคมชีวิตคิดบวก

38 คําคมภาษาอังกฤษ ชีวิตอิสระสั้น ๆ

27 แคปชั่นภาษาอังกฤษ ชีวิตคิดบวก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง