วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

50 แคปชั่นภาษาอังกฤษแปลไทยสั้น ๆ (You need only to be still.คุณต้องนิ่งเท่านั้น) Ep.44

Behind my smile is a hurting heart.
เบื้องหลังรอยยิ้มของฉัน คือหัวใจที่เจ็บปวด

You need only to be still.
คุณต้องนิ่งเท่านั้น

You must never be fearful about what you are doing when it is right.
คุณต้องไม่กลัวในสิ่งที่คุณทำเมื่อมันถูกต้อง

There’s something in you that the world needs.
มีบางอย่างในตัวคุณที่โลกต้องการ

Never let a bad situation bring out the worst in you.
อย่าปล่อยให้สถานการณ์เลวร้าย ดึงความเลวร้ายในตัวคุณออกมา

You’re doing the best you can!
คุณทำดีที่สุดแล้ว!

Be gentle with yourself.
จงอ่อนโยนกับตัวเอง

Sometimes the best thing you can do is not think, not wonder, not imagine, not obsess.
บางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือ ไม่คิด, ไม่แปลกใจ, ไม่จินตนาการ, ไม่หมกมุ่น

The only thing I’m committed to right now is bettering myself.
สิ่งเดียวที่ฉันมุ่งมั่นในตอนนี้ คือการทำให้ตัวเองดีขึ้น

I felt so much that I started to feel nothing.
ฉันรู้สึกมากจนไม่รู้สึกอะไรเลย

No more tears.
จะไม่มีน้ำตาอีกแล้ว

The toughest part of letting go is realizing the other person already did.
ส่วนที่ยากที่สุดของการปล่อยวาง คือการตระหนักว่าอีกฝ่ายได้ทำไปแล้ว

The hardest thing I’ll ever do is walk away still loving you.
สิ่งที่ยากที่สุดที่ฉันเคยทำ คือเดินจากไปโดยที่ยังคงรักคุณ

I had someone once who made every day mean something.
ฉันเคยมีใครสักคนที่ทำให้ทุกวันมีความหมาย

Love is unconditional.
ความรักไม่มีเงื่อนไข

แนะนำ : 40 คําคมภาษาอังกฤษ คิดบวก
แนะนำ : 30 แคปชั่นคิดบวก
แนะนำ : 60 แคปชั่นน้อยใจแฟน

I just feel pain.
ฉันแค่รู้สึกเจ็บปวด

I’m not blaming you for falling in love with another woman.
ฉันไม่โทษคุณ ที่ตกหลุมรักผู้หญิงคนอื่น

I think you still love me.
ฉันคิดว่าคุณยังรักฉัน

One day I caught myself smiling for no reason, then I realized I was thinking of you.
วันหนึ่งฉันพบว่าตัวเองยิ้มโดยไม่มีเหตุผล แล้วฉันก็รู้ว่าฉันกำลังคิดถึงคุณ

Just never say “Goodbye”
อย่าพูดว่า “ลาก่อน”

My relation is like Air, Sometimes Silent but always Around You.
ความสัมพันธ์ของฉันเหมือนอากาศ บางครั้งเงียบ แต่ก็อยู่รอบตัวคุณเสมอ

When you grow up, the world doesn’t just hand you what you want unless you ask and fight for it.
เมื่อคุณเติบโตขึ้น โลกจะไม่หยิบยื่นสิ่งที่คุณต้องการ เว้นแต่คุณจะร้องขอและต่อสู้เพื่อมัน

If you hang on to things for too long, you will end up hurting yourself.
หากคุณยึดติดกับสิ่งต่าง ๆ นานเกินไป คุณจะทำร้ายตัวเองได้ในที่สุด

Say what you want to say and do what you always wanted to do.
พูดในสิ่งที่คุณอยากพูด และทำในสิ่งที่คุณอยากทำมันมาตลอดเถอะ

Winning isn’t everything, but the will to win is everything. -Vince Lombardi
การชนะไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ความตั้งใจจะชนะทุกสิ่ง

Whatever you want to do, do it now!
ไม่ว่าคุณอยากทำอะไรก็ทำเลย!

So, this is my life.
นี่คือชีวิตของฉัน

Keep your dreams alive.
จงรักษาความฝันของคุณให้คงอยู่

Positive thinking is powerful thinking.
การคิดบวก คือการคิดที่ทรงพลัง

Practice until you can’t get it wrong.
จงฝึกฝน จนกว่าคุณจะไม่ผิดพลาด

Don’t waste your time on revenge.Because those who hurt you will eventually face their own karma.
อย่าเสียเวลาไปกับการแก้แค้น เพราะสุดท้ายแล้วผู้ที่ทำร้ายคุณจะต้องเผชิญกับผลกรรมของตัวเอง

แนะนำ : 80 แคปชั่นภาษาอังกฤษ
แนะนำ : 40 แคปชั่นชีวิตคิดบวก
แนะนำ : 40 แคปชั่นเพื่อนแท้

Hurt me with the truth but never comfort me with a lie.
ทำร้ายฉันด้วยความจริง แต่อย่าปลอบฉันด้วยการโกหก

Nobody can hurt me without my permission.
จะไม่มีใครมาทำร้ายฉันได้ หากฉันไม่อนุญาต

I lied because I don’t want you to know how much it hurts me.
ฉันโกหกเพราะไม่อยากให้คุณรู้ว่าฉันเจ็บแค่ไหน

Sometimes it’s better to be alone.Nobody can hurt you.
บางครั้งการอยู่คนเดียวยังดีซะกว่า เพราะไม่มีใครทำร้ายคุณได้

When you hurt the one you love, you are bound to hurt yourself.
เมื่อคุณทำร้ายคนที่คุณรัก คุณจะทำร้ายตัวเอง

It hurts knowing you tried doing your best and it still wasn’t good enough.
มันเจ็บที่รู้ว่าคุณพยายามทำให้ดีที่สุด แต่มันก็ยังไม่ดีพอ

Sometimes we hurt the ones that love us the most and sometimes we love the ones that don’t deserve our love at all.
บางครั้งเราทำร้ายคนที่รักเรามากที่สุด และบางครั้งเราก็รักคนที่ไม่สมควรได้รับความรักเลย

When you have a good heart: You help too much.You trust too much.You give too much.You love too much.And it always seems you hurt the most.
เมื่อคุณมีจิตใจที่ดี: คุณช่วยมากเกินไป คุณเชื่อใจมากเกินไป คุณให้มากเกินไป คุณรักมากเกินไป และดูเหมือนว่าคุณจะเจ็บที่สุดเสมอ

If you love large, you’ve maybe got to hurt large.
ถ้าคุณรักมากคุณอาจต้องเจ็บตัวมาก

It hurts if someone tells you they don’t want you, but it hurts more if they don’t tell you.
มันเจ็บมาก ถ้ามีคนบอกคุณว่าเขาไม่ต้องการคุณ แต่มันจะเจ็บกว่านี้ถ้าเขาไม่บอกคุณ

Our heart doesn’t always love the right people at the right time.
หัวใจของเราไม่ได้รักคนที่ใช่ ในเวลาที่เหมาะสมเสมอไป

We are created to have mixed feelings.
เราถูกสร้างขึ้นมาให้มีความรู้สึกที่หลากหลาย

Love must be wounded, disappointed, but still loved.
ความรักอาจต้องเจ็บปวด ผิดหวัง แต่ก็ยังรัก

Being lonely is not just an emotion reserved for those who are single or alone.
ความเหงา ไม่ได้เป็นเพียงอารมณ์ที่สงวนไว้สำหรับผู้ที่ยังโสดหรืออยู่คนเดียวหรอก

I don’t want to get attached to anyone, anymore.
ฉันไม่อยากผูกพันกับใครอีกแล้ว

When you’ve been strong for so long, sometimes you just need time to be alone and let your tears out.
เมื่อคุณเข้มแข็งมานาน บางครั้งคุณก็แค่ต้องการเวลาอยู่คนเดียวและปล่อยน้ำตาออกมา

Sometimes you just have to wonder how many times someone you care about has to hurt you before you finally don’t care.
บางครั้งคุณก็ต้องสงสัยว่าคนที่คุณห่วงใย ต้องทำร้ายคุณกี่ครั้งก่อนที่คุณจะไม่สนใจในที่สุด

Standing alone is better than standing with people who hurt you.
ยืนคนเดียวดีกว่ายืนอยู่กับคนที่ทำร้ายคุณ

One of the most courageous decision you’ll ever make is to finally let go of what is hurting your heart and soul.
การตัดสินใจที่กล้าหาญที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณเคยทำ คือการปล่อยวางสิ่งที่ทำร้ายจิตใจของคุณในที่สุด

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

62 แคปชั่นภาษาอังกฤษ ชีวิตคิดบวก (คำคมอังกฤษแปลไทย) Be Humble.จงถ่อมตัว

50 คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย (แคปชั่นอังกฤษคิดบวก) You can’t give up.คุณจะยอมแพ้ไม่ได้

40 แคปชั่นความรัก (คำคมภาษาอังกฤแปลไทย) Love is so short, forgetting is so long.ความรักนั้นสั้น การลืมนั้นนาน

20 แคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย (Thoughts lead to words.Words lead to actions.ความคิดนำไปสู่คำพูด คำพูดนำไปสู่การกระทำ)

34 แคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย (No reason is needed for loving.ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลสำหรับความรัก)

27 แคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย (If it’s too tired, do not love.ถ้ามันเหนื่อยมากนัก ไม่ต้องรักก็ได้)