วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

40 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ (Life is to enjoy it.ชีวิตคือการสนุกกับมัน) Ep.54

Don’t worry, you’re going to make it through this!
ไม่ต้องกังวล คุณจะต้องผ่านมันไปได้!

The only disability in life is a bad attitude. -Scott Hamilton
ความพิการเพียงอย่างเดียวในชีวิต คือทัศนคติที่ไม่ดี

Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.
ไม่มีอะไรในชีวิตต้องกลัว มีแต่ต้องเข้าใจ

The good life is one inspired by love and guided by knowledge. -Bertrand Russell
ชีวิตที่ดี คือชีวิตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความรัก และนำทางด้วยความรู้

Life is to enjoy it.
ชีวิตคือการสนุกกับมัน

The person who walks alone is likely to find himself in places no one has ever seen before. -Albert Einstein
คนที่เดินคนเดียว มักจะพบว่าตัวเอง อยู่ในที่ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน

Action speaks louder than words.
การกระทำสำคัญกว่าคำพูด

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage. -Anais Nin
ชีวิตหดตัวหรือขยายตัวตามสัดส่วนของความกล้าหาญ

There is no one alive who is youer than you.
ไม่มีใครมีชีวิตที่เป็นคุณมากกว่าคุณ

Hate, it has caused a lot of problems in the world, but has not solved one yet. -Maya Angelou
เกลียด, มันทำให้เกิดปัญหามากมายในโลก แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้

He who has a why to live can bear almost any how. -Friedrich Nietzsche
ผู้ที่มีเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ จะสามารถทนได้แทบทุกวิถีทาง

My life is my message. -Mahatma Gandhi
ชีวิตของฉันคือข้อความของฉัน

The better you feel about yourself, the less you feel the need to show off. -Robert Hand
ยิ่งคุณรู้สึกดีขึ้นเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งรู้สึกว่าจำเป็นต้องอวดน้อยลงเท่านั้น

Do not be embarrassed by your failures, learn from them and start again. -Richard Branson
อย่าอายกับความล้มเหลวของคุณ เรียนรู้จากมันและเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

White is not always light and black is not always dark. -Habeeb Akande
สีขาวไม่ได้สว่างเสมอไป และสีดำก็ไม่ได้มืดเสมอไป

แนะนำ : 29 แคปชั่นยิ้มมีความสุข
แนะนำ : 23 คําคมครอบครัว ภาษาอังกฤษ
แนะนำ : 24 แค่ปชั่นมีความสุขให้คนอิจฉา

May your choices reflect your hopes, not your fears. -Nelson Mandela
ขอให้การเลือกของคุณ สะท้อนความหวัง ไม่ใช่ความกลัว

Nothing lasts forever.
ไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไป

Never let your emotions overpower your intelligence. -Drake
อย่าปล่อยให้อารมณ์ ครอบงำสติปัญญาของคุณ

I don’t need it to be easy, I need it to be worth it. -Lil Wayne
ฉันไม่ต้องการให้มันง่าย ฉันต้องการให้มันมีค่า

Whatever you do, do it well. -Walt Disney
จะทำอะไรก็ทำให้ดี

Every moment is a fresh beginning. -TS Eliot
ทุกช่วงเวลาคือการเริ่มต้นใหม่

The people believe that those who do not think as they do are fools.
ผู้คนเชื่อว่า คนที่ไม่คิดอย่างที่พวกเขาทำ เป็นคนโง่

The right way isn’t always the best way.
วิธีที่ถูกต้อง ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเสมอไป

Open your mind a little, don’t believe everything you hear.
เปิดใจสักนิด อย่าเชื่อทุกสิ่งที่คุณได้ยิน

Stay true to yourself.
จงซื่อสัตย์ต่อตัวเอง

An original is worth more than a copy.
ต้นฉบับมีค่ามากกว่าสำเนา

Love of what you are doing or learning to do.
รักในสิ่งที่คุณทำหรือเรียนรู้ที่จะทำ

Start where you are.Use what you have. Do what you can. -Arthur Ashe
เริ่มต้นจากที่ที่คุณอยู่ ใช้สิ่งที่คุณมี ทำเท่าที่ทำได้

You have to stay strong, remember to keep your head up and remain hopeful.
คุณต้องเข้มแข็ง จำไว้ว่าให้เงยหน้าขึ้นและมีความหวัง

Great things are done by a series of small things brought together. -Vincent Van Gogh
สิ่งที่ยิ่งใหญ่ เกิดขึ้นจากชุดของสิ่งเล็ก ๆ ที่นำมารวมกัน

Be around those who help you feel comfortable.
จงอยู่ใกล้ ๆ ผู้ที่ช่วยทำให้คุณรู้สึกสบายใจ

If you can’t love and respect yourself – no one else will be able to make that happen.
หากคุณไม่สามารถรักและเคารพตัวเองได้ จะไม่มีใครสามารถทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้

Don’t rely on someone else.
อย่าหวังพึ่งคนอื่น

To be happy, we must not be too concerned with others. -Albert Camus
การจะมีความสุข เราต้องไม่ห่วงคนอื่นมากเกินไป

Happiness never decreases by being shared.
ความสุขไม่เคยลดลงจากการแบ่งปัน

You’d better make every second count.
คุณควรทำให้ทุกวินาทีมีค่า

We can never judge the lives of others
เราไม่สามารถตัดสินชีวิตของผู้อื่นได้

The unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself.
คนที่ไร้เหตุผล ยังคงพยายามปรับโลกให้เข้ากับตัวเอง

The reasonable man adapts himself to the world.
คนที่มีเหตุผลจะปรับตัวให้เข้ากับโลก

Be brave to stand for what you believe in even if you stand alone. -Roy T. Bennett
จงกล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่คุณเชื่อ แม้ว่าคุณจะยืนอยู่คนเดียว

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

73 (แคปชั่น) ให้กำลังใจ คำคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ

40 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ

80 (แคปชั่น) คําคมภาษาอังกฤษ ให้กําลังใจ

50 แคปชั่นภาษาอังกฤษความรัก

40 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ

30 คำคมภาษาอังกฤษ ความรัก ให้กำลังใจ

23 แคปชั่นภาษาอังกฤษแปลไทย ชีวิตคิดบวก

50 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษ คิดบวก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง