วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

50 แคปชั่นภาษาอังกฤษความรัก (Thank you for coming into my life.ขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตฉัน)Ep.55

Life is simply far too short to be bored or miserable.
ชีวิตสั้นเกินไปที่จะเบื่อหรือเศร้าหมอง

Thank you for coming into my life.
ขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตฉัน

If you love life, life will love you back. -Arthur Rubinstein
ถ้าคุณรักชีวิต ชีวิตจะรักคุณ

Beautiful things happen in your life when you distance yourself from all the negative things.
สิ่งสวยงามจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ เมื่อคุณทำตัวห่างเหินจากสิ่งที่เป็นลบทั้งหมด

Love inspires us greatly.
ความรักเป็นแรงบันดาลใจให้เราอย่างมาก

Love is the greatest power in the universe.
ความรักคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล

Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love. -Mother Teresa
ขอให้เราพบกันด้วยรอยยิ้มเสมอ เพราะรอยยิ้มคือจุดเริ่มต้นของความรัก

Sometimes the heart sees what is invisible to the eye. -H. Jackson Brown, Jr.
บางครั้ง หัวใจก็มองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตา

Trust your heart.
จงเชื่อมั่นในหัวใจ

Lost love is still love.
รักที่หายไปก็ยังเป็นความรัก

Keep love in your heart.
เก็บความรักไว้ในใจ

Have enough courage to trust love one more time. -Maya Angelou
จงมีความกล้าพอที่จะวางใจในความรักอีกครั้ง

Always trusts, always hopes, and always perseveres.
จงเชื่อใจเสมอ หวังเสมอ และอดทนเสมอ

The more they give, the more they possess.
ยิ่งให้มากเท่าไรก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น

Love is an act of endless forgiveness.
ความรักคือการให้อภัยอย่างไม่รู้จบ

True love comes quietly.
รักแท้จะมาอย่างเงียบ ๆ

แนะนำ : 20 คําคมคิดบวก ภาษาอังกฤษ
แนะนำ : 50 แคปชั่นผู้หญิงคิดบวก
แนะนำ : 25 คำคมน้อยใจแฟน

You just have to figure out which people are worth the pain. -Erica Baican
คุณแค่ต้องคิดให้ออกว่าคนแบบไหนที่คู่ควรกับความเจ็บปวด

In order to be happy oneself, it is necessary to make at least one other person happy. – Theodor Reik
เพื่อให้ตัวเองมีความสุข จำเป็นต้องทำให้คนอื่นมีความสุขอย่างน้อยหนึ่งคน

Love is more than a feeling.
ความรักเป็นมากกว่าความรู้สึก

Love for living life to the fullest.
จงรักในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่

My world revolves around you.
โลกของฉันหมุนรอบตัวคุณ

Live a life full of humility.
จงใช้ชีวิตด้วยความถ่อมตน

Thank you, my love, for always making me feel like the most beautiful woman in the world.
ขอบคุณที่รัก ที่ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกเสมอมา

Once I’m with you, no one else matters.
เมื่อฉันอยู่กับคุณ คนอื่นก็ไม่สำคัญ

Love is the flower you’ve got to let grow.
ความรักคือดอกไม้ที่คุณต้องปล่อยให้เติบโต

It is not the mountain we conquer but ourselves. -Edmund Hillary
ไม่ใช่ภูเขาที่เราพิชิต แต่เป็นตัวเราเอง

Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen. -Michael Jordan
บางคนต้องการให้มันเกิดขึ้น บางคนอยากให้มันเกิดขึ้น บางคนทำให้มันเกิดขึ้น

Believe in yourself and all that you are.
เชื่อมั่นในตัวเองและสิ่งที่คุณเป็น

Great things never came from comfort zones. – Roy T. Bennett
สิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยมาจาก Comfort Zone

Enjoy the little things.
จงสนุกกับสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ

Don’t stop until you’re proud.
อย่าหยุด จนกว่าคุณจะภูมิใจ

Every moment matters.
ทุกช่วงเวลามีความสำคัญ

“Be gentle with yourself, you are doing the best you can.” – Unknown
จงอ่อนโยนกับตัวเอง คุณทำดีที่สุดแล้ว

แนะนำ : 30 แคปชั่นเข้มแข็ง
แนะนำ : 38 แค่ปชั่นยิ้มให้กำลังใจตัวเอง
แนะนำ : 27 คําคมชีวิตคิดบวก

“I am enough. Who I am is enough. What I do is enough, and what I have is enough.” – Unknown
ฉันพอแล้ว ฉันเป็นใครก็พอ สิ่งที่ฉันทำก็พอแล้ว และสิ่งที่ฉันมีก็พอแล้ว

Sometimes the right path is not the easiest one. -Unknown
บางครั้งเส้นทางที่ถูกต้องไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายที่สุด

You smile because you are truly proud of yourself.
คุณยิ้มเพราะคุณภูมิใจในตัวเองอย่างแท้จริง

You realize what’s important and what isn’t.
คุณรู้ว่าอะไรสำคัญและอะไรไม่สำคัญ

I will not let my stress level break me.
ฉันจะไม่ปล่อยให้ความเครียดมาทำลายฉัน

I will not let my worry control me.
ฉันจะไม่ปล่อยให้ความกังวลควบคุมฉัน

Hope is the only thing stronger than fear.
ความหวังเป็นสิ่งเดียวที่แข็งแกร่งกว่าความกลัว

Worry is a misuse of imagination.
ความกังวล คือการใช้จินตนาการในทางที่ผิด

The most difficult thing is the decision to act.
สิ่งที่ยากที่สุด คือการตัดสินใจลงมือทำ

He who conquers himself is the mightiest warrior. -Confucius
ผู้พิชิตตัวเอง คือนักรบที่แข็งแกร่งที่สุด

The right quote at the right time can change things.
คำพูดที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ได้

Romantic love is one of the most beautiful feelings in the life of every individual.
ความรักโรแมนติก เป็นหนึ่งในความรู้สึกที่สวยงามที่สุด ในชีวิตของทุกคน

Once I’m with you, no one else matters.
เมื่อฉันอยู่กับคุณ คนอื่นก็ไม่สำคัญ

You are my favorite everything.
คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันชอบ

Love is not about how many days, it’s all about how much you love each other every day.
ความรักไม่ได้อยู่ที่คุณอยู่ด้วยกันมากี่วัน แต่อยู่ที่คุณรักกันมากแค่ไหนในทุก ๆ วัน

You are the source of my joy.
คุณคือที่มาของความสุขของฉัน

Love is indescribable.
ความรักไม่สามารถอธิบายได้

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

73 (แคปชั่น) ให้กำลังใจ คำคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ

40 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ

80 (แคปชั่น) คําคมภาษาอังกฤษ ให้กําลังใจ

50 แคปชั่นภาษาอังกฤษความรัก

40 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ

30 คำคมภาษาอังกฤษ ความรัก ให้กำลังใจ

23 แคปชั่นภาษาอังกฤษแปลไทย ชีวิตคิดบวก

50 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษ คิดบวก