วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

20 (แคปชั่น)คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ ชีวิตอิสระ (ชุดที่ 23)

Only do what your heart tells you.
จงทำในสิ่งที่หัวใจของคุณบอกคุณ – Princess Diana

“Live each day as if your life had just begun.” -Johann Wolfgang Von Goethe
จงดำเนินชีวิตในแต่ละวัน เสมือนว่าชีวิตของคุณเพิ่งเริ่มต้นขึ้น

“The trick in life is learning how to deal with it.” -Helen Mirren
เคล็ดลับในชีวิตคือ การเรียนรู้วิธีจัดการกับมัน

“Remember that the happiest people are not those getting more, but those giving more.” -H. Jackson Jackson, Jr.
จำไว้ว่าคนที่มีความสุขที่สุดไม่ใช่คนที่ได้รับ… แต่เป็นคนที่ให้

You have NO idea how fast my heart races when I see you.
คุณไม่รู้หรอกว่าหัวใจฉันเต้นเร็วแค่ไหนเมื่อฉันเห็นคุณ

You are my world.
คุณคือโลกของฉัน

My heart is perfect because you are inside.
หัวใจของฉันสมบูรณ์แบบ เพราะมีคุณอยู่ข้างใน

If love was a storybook we’d meet on the very first page.
ถ้าความรักเป็นหนังสือนิทาน เราจะเจอกันในหน้าแรก

แนะนำ : 27 แคปชั่นชีวิตจริง

แนะนำ : 20 (แคปชั่น)คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ

แนะนำ : 20 แค่ปชั่นน้อยใจแฟนเปลี่ยนไป

Never love anybody who treats you like you’re ordinary. -Oscar Wilde
อย่ารักใครที่ปฏิบัติต่อคุณเหมือนคุณเป็นคนธรรมดา

Life without love is like a tree without blossoms or fruit. -Khalil Gibran
ชีวิตที่ปราศจากความรัก ก็เหมือนต้นไม้ที่ไม่มีดอกผล

I think the perfection of love is that it’s not perfect. -Taylor Swift
ฉันคิดว่าความสมบูรณ์แบบของความรักคือ มันไม่สมบูรณ์แบบ

“Life is what we make it, always has been, always will be.” -Grandma Moses
ชีวิตคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเสมอ มันจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป

“Keep smiling, because life is a beautiful thing and there’s so much to smile about.” -Marilyn Monroe
ยิ้มต่อไป เพราะชีวิตเป็นสิ่งที่สวยงามและมีอะไรมากมายให้เรายิ้มได้

“Life” is never easy.
“ชีวิต” ไม่เคยง่ายเลย

Do all the good you can.
จงทำในสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

“Turn your wounds into wisdom.” -Oprah Winfrey
จงเปลี่ยนบาดแผลของคุณให้เป็นปัญญา

“If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things.” -Albert Einstein
ถ้าคุณต้องการมีชีวิตที่มีความสุข จงผูกมันไว้กับเป้าหมาย ไม่ใช่กับคนหรือสิ่งของ

“You only live once, if you do it right, once is enough.” -Mae West
คุณมีเพียงชีวิตเดียว หากคุณทำถูกต้องเพียงครั้งเดียว มันก็เพียงพอแล้ว

People who take too much are always on the hunt for people who give too much.
คนที่รับมากเกินไปมักตามล่าหาคนที่ให้มากเกินไป

Nobody is too busy, ever, it’s just a matter of priorities.
ไม่มีใครยุ่งเกินไป มันเป็นแค่เรื่องของการลำดับความสำคัญ

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!