วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

23 แคปชั่นภาษาอังกฤษแปลไทย ชีวิตคิดบวก (Winners never quit.ผู้ชนะไม่เคยล้มเลิก) Ep.52

Never love anybody who treats you like you’re ordinary. -Oscar Wilde
อย่ารักใครที่ปฏิบัติต่อคุณ เหมือนคุณเป็นคนธรรมดา

There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness. -Friedrich Nietzsche
ในความรักมีความบ้าคลั่งอยู่เสมอ แต่ก็มีเหตุผลบางอย่างในความรัก

Nothing remains the same, so we need to make efforts for better.
ไม่มีอะไรเหมือนเดิม ดังนั้นเราต้องพยายามให้ดีขึ้น

You cannot do anything alone in life.
คุณไม่สามารถทำอะไรคนเดียวในชีวิตได้

Life is too complicated to face one problem after another.
ชีวิตซับซ้อนเกินกว่าจะเผชิญปัญหาทีละอย่าง

A truly strong person does not need the approval of others.
คนที่แข็งแกร่งจริง ๆ ไม่ต้องการการยอมรับจากผู้อื่น

Winners never quit.
ผู้ชนะไม่เคยล้มเลิก

Take some time to just step back from the problem and think.
ใช้เวลาสักครู่เพื่อถอยออกจากปัญหาและคิด

Make the time in your busy life.
จงให้เวลากับชีวิตที่วุ่นวายของคุณ

Find the real meaning in your efforts.
จงค้นหาความหมายที่แท้จริงในความพยายามของคุณ

Your thoughts drive how you feel.
ความคิดของคุณ ขับเคลื่อนความรู้สึกของคุณ

What you believe, remember, you can achieve.
สิ่งที่คุณเชื่อ จำไว้ว่า คุณทำได้

Always do your best.What you plant now, you will harvest later. -Og Mandino
พยายามทำให้ดีที่สุดเสมอ สิ่งที่คุณปลูกตอนนี้ คุณจะเก็บเกี่ยวในภายหลัง

Thank you for always being my rainbow.
ขอบคุณที่เป็นสายรุ้งของฉันเสมอ

I want to be your last everything.
ฉันอยากเป็นคนสุดท้ายของคุณ

You are my world.
คุณคือโลกของฉัน

When you are missing someone, time seems to move slower.
เวลาคุณคิดถึงใครสักคน เวลาดูเหมือนจะเดินช้าลง

You were the love that made all the other loves irrelevant. – Rupi Kaur
เธอคือความรัก ที่ทำให้รักอื่นไม่มีความหมาย

You really have to love yourself.
คุณต้องรักตัวเองจริง ๆ จึงจะทำอะไรได้ในโลกนี้

You do not write your life with words.
คุณไม่ได้เขียนชีวิตของคุณด้วยคำพูด

I am my own work of art.
ฉันเป็นงานศิลปะของตัวเอง

Document the moments you feel most in love with yourself.
จงบันทึกช่วงเวลาที่คุณรู้สึกรักตัวเองมากที่สุด

Forgiving that someone means you have chosen not to dwell on the matter anymore.
การให้อภัยใครสักคน หมายความว่าคุณเลือกที่จะไม่จมอยู่กับเรื่องนี้อีกต่อไป

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

73 (แคปชั่น) ให้กำลังใจ คำคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ

40 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ

80 (แคปชั่น) คําคมภาษาอังกฤษ ให้กําลังใจ

50 แคปชั่นภาษาอังกฤษความรัก

40 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ

30 คำคมภาษาอังกฤษ ความรัก ให้กำลังใจ

23 แคปชั่นภาษาอังกฤษแปลไทย ชีวิตคิดบวก

50 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษ คิดบวก