วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

30 คำคมภาษาอังกฤษ ความรัก ให้กำลังใจ (Life is never easy. ชีวิตไม่เคยง่าย) Ep.53

Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it. -Nicholas Sparks
ความรักก็เหมือนลม มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้

Love is like a virus.It can happen to anybody at any time. -Maya Angelou
ความรักก็เหมือนไวรัส มันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเวลา

If I know what love is, it is because of you.
ถ้าฉันรู้ว่ารักคืออะไร ก็เพราะเธอ

Love is about the life you share together.
ความรักคือชีวิตที่คุณแบ่งปันร่วมกัน

Whether you are the one being loved or giving love, never let that feeling go.
ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่รักหรือให้ความรัก อย่าปล่อยให้ความรู้สึกนั้นหายไป

The best thing to hold onto in life is each other.
สิ่งที่ดีที่สุดที่จะยึดมั่นในชีวิต คือกันและกัน

Love is that it cannot be expressed in words.
ความรัก คือการที่ไม่สามารถแสดงออกด้วยคำพูดได้

The heart has its reasons of which.
หัวใจมีเหตุผลของมัน

True love comes quietly.
รักแท้จะมาอย่างเงียบ ๆ

The only thing we never get enough of is love;and the only thing we never give enough of is love. -Henry Miller
สิ่งเดียวที่เราไม่เคยพอคือความรัก และสิ่งเดียวที่เราไม่เคยให้มากพอก็คือความรัก

Love can often be hard to express or put into words.
ความรัก มักจะเป็นเรื่องยากที่จะแสดงออกหรือพูดออกมา

Be thankful for the bad things in life.
จงขอบคุณสิ่งเลวร้ายในชีวิต

Life is never easy.
ชีวิตไม่เคยง่าย

Integrity is doing the right thing, even when no one is watching. – C.S. Lewis
ความซื่อสัตย์คือการทำสิ่งที่ถูกต้อง แม้ว่าจะไม่มีใครเห็น

แนะนำ : 24 คําคมภาษาอังกฤษ ชีวิตอิสระ สั้นๆ
แนะนำ : 28 แคปชั่นความคิด
แนะนำ : 40 คำคมเพื่อน

Even those who belittle you are watching how you live.
แม้แต่คนที่ดูถูกคุณ ก็ยังดูว่าคุณดำเนินชีวิตอย่างไร

Life is a gamble from minute to minute.
ชีวิตคือการเดิมพันทุกนาที

Every day, think as you wake up, today I am fortunate to be alive.
ทุกวันที่ตื่นขึ้นมาให้คิดซะว่า วันนี้ฉันโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่

Need to determine where you want to go and what you want to do in your life.
จำเป็นต้องกำหนด ว่าคุณต้องการไปที่ไหน และต้องการทำอะไรในชีวิตของคุณ

Do small things in a great way.
จงทำสิ่งเล็ก ๆ ในทางที่ยิ่งใหญ่

Love yourself first.
จงรักตัวเองก่อน

In our lives, change is unavoidable.
ในชีวิตของเรา การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

Life is a journey.
ชีวิตคือการเดินทาง

Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness. -Frank Tyger
ทำในสิ่งที่ชอบคืออิสระ ชอบในสิ่งที่ทำคือความสุข

Never regret anything that made you smile. -Mark Twain
อย่าเสียใจในสิ่งที่ทำให้คุณยิ้ม

Whatever you do, do it well. -Walt Disney
จะทำอะไรก็ทำซะดี ๆ

Not a worrier.
อย่าวิตกกังวล

Challenges are what make life interesting.
ความท้าทายคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตน่าสนใจ

Winning isn’t everything.
การชนะไม่ใช่ทุกอย่าง

We become what we think about. -Earl Nightingale
เราจะกลายเป็นสิ่งที่เราคิด

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. -Eleanor Roosevelt
อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความฝันที่สวยงาม

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

73 (แคปชั่น) ให้กำลังใจ คำคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ

40 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ

80 (แคปชั่น) คําคมภาษาอังกฤษ ให้กําลังใจ

50 แคปชั่นภาษาอังกฤษความรัก

40 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ

30 คำคมภาษาอังกฤษ ความรัก ให้กำลังใจ

23 แคปชั่นภาษาอังกฤษแปลไทย ชีวิตคิดบวก

50 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษ คิดบวก