วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

30 คำคมความรักภาษาอังกฤษ (Your smile makes me crazy.รอยยิ้มของคุณทำให้ฉันเป็นบ้า) Ep.59

You are the reason why I am happy in life.
คุณคือเหตุผลที่ฉันมีความสุขในชีวิต

A person who truly loves you will never get tired of giving you many chances.
คนที่รักคุณจริงจะไม่มีวันเบื่อ ที่จะให้โอกาสคุณหลายครั้ง

We often also experience warmth and closeness towards the people we like.
เรามักจะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและความใกล้ชิดกับคนที่เราชอบ

Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it.
ความรักก็เหมือนลม มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้

If you’re searching for that one person that will change your life, take a look in the mirror.
ถ้าคุณกำลังมองหาใครสักคนที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ ให้มองเข้าไปในกระจก

Tears are words the heart can’t say.
น้ำตาคือคำพูดที่หัวใจพูดไม่ได้

I’m sorry for being annoying.
ขอโทษที่ทำตัวน่ารำคาญ

I didn’t believe in love at first sight. Because It takes time to really, truly fall for someone.
ฉันไม่เชื่อในรักแรกพบ เพราะต้องใช้เวลา เพื่อตกหลุมรักใครสักคนอย่างแท้จริง

If I cannot be in your life, then at least let me live in your heart.
ถ้าฉันไม่สามารถอยู่ในชีวิตของคุณได้ อย่างน้อยก็ขอให้ฉันได้อยู่ในหัวใจของคุณ

When we love, we always strive to become better than we are.
เมื่อเรามีความรัก เรามักจะพยายามทำให้ดีกว่าที่เป็นอยู่

The most important kind of love is the kind we most often neglect is self love.
ความรักที่สำคัญที่สุด คือความรักแบบที่เรามักละเลย คือการรักตัวเอง

Because actions speak louder than words.Love isn’t just a feeling.
เพราะการกระทำสำคัญกว่าคำพูด ความรักจึงไม่ใช่แค่ความรู้สึก

Loving someone really hurts you if they don’t feel the same for you.
การรักใครสักคนจะทำร้ายคุณจริง ๆ ถ้าเขาไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับคุณ

แนะนำ : 25 บทความแรงบันดาลใจ ภาษาอังกฤษ
แนะนำ : 26 แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆ
แนะนำ : 27 คําคมให้กําลังใจ ภาษาอังกฤษ พร้อมคําแปล

If you love a person unconditionally, you will be in pain.
หากคุณรักใครสักคนโดยไม่มีเงื่อนไข คุณจะเจ็บปวด

Without you, I was a mountain without a view.
เมื่อไม่มีเธอ ฉันก็เป็นภูเขาที่ไร้วิว

Your smile makes me crazy.
รอยยิ้มของคุณทำให้ฉันเป็นบ้า

Some people torture themselves endlessly over love
บางคนทรมานตัวเองอย่างไม่รู้จบเพราะความรัก

when love dies, it changes into apathy.
เมื่อความรักจบลง มันจะเปลี่ยนเป็นความไม่แยแส

I love you as the plant that never blooms but carries in itself the light of hidden flowers.
ฉันรักคุณเหมือนต้นไม้ที่ไม่เคยเบ่งบาน แต่มีแสงแห่งดอกไม้ที่ซ่อนอยู่ในตัวมันเอง

Love is a powerful emotion.
ความรักเป็นอารมณ์ที่ทรงพลัง

Whether your feelings are requited or not, be sure and revel in them.
ไม่ว่าความรู้สึกของคุณจะได้รับการตอบรับหรือไม่ก็ตาม จงมั่นใจและมีความสุขไปกับมัน

Never love someone blindly that you forget to love yourself.
อย่ารักใครสุ่มสี่สุ่มห้า จนลืมรักตัวเอง

Life has taught me that I must love myself for me to be able to love another.
ชีวิตได้สอนให้รู้ว่าฉันต้องรักตัวเอง เพื่อที่จะสามารถรักคนอื่นได้

If someone really loves you, they will not hit the like button on most of your post.They’ll click all the comments.
หากมีคนที่รักคุณจริง เขาจะไม่กด like ในโพสส่วนใหญ่ของคุณ เขาจะคลิกอ่านความคิดเห็นทั้งหมดด้วย

Your heart will never guide you wrong.
หัวใจของคุณจะไม่มีวันชี้นำคุณผิด

Distance doesn’t mean anything when you love someone enough.
ระยะทางไม่มีความหมาย เมื่อคุณรักใครสักคนมากพอ

I love you means … I love you and I’m attached to you.
ฉันรักคุณหมายถึง … ฉันรักคุณและฉันก็ผูกพันกับคุณ

Love is the little things that make you happy.
ความรักเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทำให้คุณมีความสุข

Love is when you wants to see your partner Happy without thinking about yours.
ความรักคือเวลาที่คุณต้องการเห็นคู่ของคุณมีความสุข โดยไม่ต้องคิดถึงคุณ

Love is an emotion that comes from our heart in the form of feelings.
ความรักคืออารมณ์ที่มาจากใจเรา ในรูปของความรู้สึก

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

40 แคปชั่นชีวิตภาษาอังกฤษ

30 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษ คิดบวก ความหมายดีๆ

80 (แคปชั่น) คําคมภาษาอังกฤษ ให้กําลังใจ

73 (แคปชั่น) ให้กำลังใจ คำคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ

40 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ

80 (แคปชั่น) คําคมภาษาอังกฤษ ให้กําลังใจ

50 แคปชั่นภาษาอังกฤษความรัก

40 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ