วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

50 คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย (แคปชั่นอังกฤษคิดบวก) You can’t give up.คุณจะยอมแพ้ไม่ได้ Ep.36

This life is what you make it.
ชีวิตคือสิ่งที่คุณสร้างมันขึ้นมา

Don’t let the expectations and ideas of others limit who you are.
อย่าปล่อยให้ความคาดหวังและความคิดของผู้อื่น มาจำกัดว่าคุณเป็นใคร

You can’t give up.
คุณจะยอมแพ้ไม่ได้

When you’re feeling tired, dare to keep going.
เมื่อคุณรู้สึกเหนื่อยจงกล้าที่จะก้าวต่อไป

Just because you fail once, doesn’t mean you’re gonna fail at everything.
เพียงเพราะคุณล้มเหลวครั้งเดียว ไม่ได้หมายความว่าคุณจะล้มเหลวในทุกสิ่งทุกอย่าง

Keep trying, hold on, and always.
พยายามอดทน และเชื่อมั่นในตัวเองเสมอ

Keep smiling, because life’s a beautiful thing and there’s so much to smile about.
ยิ้มต่อไปเพราะชีวิตเป็นสิ่งสวยงาม และยังมีอะไรให้เรายิ้มได้อีกมาก

I know I’m not perfect.
ฉันรู้ดีว่า ฉันไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบ

The only way out of the labyrinth of suffering is to forgive.
ทางเดียวที่จะออกจากวังวนแห่งความทุกข์ได้คือการให้อภัย

Forget them as soon as you can.Tomorrow is a new day.
จงลืมให้เร็วที่สุด พรุ่งนี้ก็เช้าแล้ว

So let me live my life the way I want to.
ให้ฉันได้ใช้ชีวิต ในแบบที่ฉันต้องการ

You cannot find peace by avoiding life.-Michael Cunningham
คุณไม่สามารถพบความสงบสุขโดยการหลีกหนีชีวิต

If we cannot love ourselves, we cannot fully open to our ability to love others.
หากเรารักตัวเองไม่ได้ เราก็ไม่สามารถเปิดใจรักคนอื่นได้เหมือนกัน

When someone is hurting, dare to help them heal.
เมื่อมีคนเจ็บจงกล้าที่จะช่วยรักษา

Life is a book and there are a thousand pages I have not yet read.
หากชีวิตคือหนังสือ นั่นคือยังมีอีกหลายพันหน้าที่เรายังไม่ได้อ่าน

แนะนำ : 32 คําคมภาษาอังกฤษ คิดบวก
แนะนำ : 28 คําคมภาษาอังกฤษ เท่ๆ
แนะนำ : 23 คําคมภาษาอังกฤษความหมายดีๆ

We it must be lived forwards.
เราจะต้องมีชีวิตอยู่เพื่อวันข้างหน้า

When the day has ended, dare to feel as you’ve done your best.
เมื่อวันนี้สิ้นสุดลงจงกล้าที่จะรู้สึกว่าคุณได้ทำดีที่สุดแล้ว

A life spent making mistakes more useful than a life spent doing nothing.
ชีวิตที่ทำผิดพลาดมีประโยชน์มากกว่าชีวิตที่ไม่ทำอะไรเลย

The most important thing is to enjoy your life.
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีความสุขกับชีวิต

When times are tough, dare to be tougher.
เมื่อถึงเวลาที่ยากลำบากจงกล้าที่จะแข็งแกร่งขึ้น

Some people expend tremendous energy merely to be normal.
คนบางคนต้องใช้พลังงานอย่างมาก เพียงเพื่อต้องทำทุกอย่างให้เป็นปกติ

Believe in yourself.You are braver than you think, more talented than you know.-Roy T. Bennett
เชื่อในตัวคุณเอง คุณกล้าหาญกว่าที่คุณคิด มีความสามารถมากกว่าที่คุณรู้

The time you feel lonely is the time you most need to be by yourself.
เวลาที่คุณรู้สึกเหงา คือเวลาที่คุณต้องอยู่ด้วยตัวเองให้มากที่สุด

When a friend falls, dare to be the first to extend a hand.
เมื่อเพื่อนล้มจงกล้าที่จะเป็นคนแรกที่ยื่นมือออกไป

There is much more to life than following others’ prescribed path.
ชีวิตมีอะไรมากกว่าการเดินตามทางที่คนอื่นกำหนด

Don’t take life too seriously.
อย่าจริงจังกับชีวิตมากเกินไป

Life becomes easier and more beautiful when we can see the good in other people.-Roy T. Bennett
ชีวิตจะง่ายขึ้นและสวยงามขึ้น เมื่อเรามองเห็นสิ่งที่ดีในตัวคนอื่น

If you love somebody, let them go, for if they return, they were always yours.
ถ้าคุณรักใครก็จงปล่อยเขาไป เพราะหากเขากลับมาเขา ก็หมายความว่าเขาเป็นของคุณเสมอ

When you feel great, dare to help someone else feel great too.
เมื่อคุณรู้สึกดีจงกล้าที่จะช่วยให้คนอื่นรู้สึกดีเช่นกัน

Believe! Nobody likes being alone that much.
เชื่อเถอะ! ไม่มีใครชอบอยู่คนเดียวขนาดนั้นหรอก

Take responsibility of your own happiness, never put it in other people’s hands.-Roy T. Bennett,
รับผิดชอบความสุขของตัวเอง อย่ายัดเยียดความสุขให้คนอื่น

แนะนำ : 21 คําให้กําลังใจ ภาษาอังกฤษ ยาวๆ
แนะนำ : 20 แคปชั่นชีวิตง่ายๆ
แนะนำ : 25 แคปชั่นชีวิตมีความสุข

The things you do for yourself are gone when you are gone, but the things you do for others remain as your legacy.-Kalu Ndukwe Kalu
สิ่งที่คุณทำเพื่อตัวเองจะหายไปเมื่อคุณจากไป แต่สิ่งที่คุณทำเพื่อคนอื่นยังคงเป็นมรดกของคุณ

When love hurts you, dare to love again.
เมื่อความรักทำร้ายคุณจงกล้าที่จะรักอีกครั้ง

If you want to be happy, do not dwell in the past.
ถ้าคุณอยากมีความสุข ก็อย่าไปจมอยู่กับอดีต

The most wasted of all days is one without laughter.-Nicolas Chamfort
วันที่เสียเวลามากที่สุดคือวันที่ไม่มีเสียงหัวเราะ

Don’t waste your time in anger, regrets, worries, and grudges.Life is too short to be unhappy.-Roy T. Bennett
อย่าเสียเวลาไปกับความโกรธ ความเสียใจ ความกังวล และความไม่พอใจ ชีวิตมันสั้นเกินกว่าที่จะไม่มีความสุข

If you want to forget something or someone, never hate it, or never hate him.
ถ้าคุณอยากลืมบางสิ่งหรือใครสักคน ก็อย่าไปเกลียดเขา

You need to decide who you are for yourself.
คุณต้องตัดสินใจว่าจะคุณเป็นใครด้วยตัวคุณเอง

Be mindful And Be positive.
จงมีสติและจงเป็นคนคิดบวก

Live the life of your dreams.
จงใช้ชีวิตไปตามความฝันของคุณ

Don’t say you don’t have enough time.
อย่าบอกว่าคุณไม่มีเวลาเพียงพอ

No matter how much suffering you went through, you never wanted to let go of those memories.-haruki murakami
ไม่ว่าคุณจะผ่านความทุกข์ทรมานแค่ไหน คุณก็ไม่เคยอยากปล่อยความทรงจำเหล่านั้นทิ้งไป

Don’t let the expectations and opinions of other people affect your decisions.
อย่าปล่อยให้ความคาดหวังและความคิดเห็นของคนอื่น มีผลต่อการตัดสินใจของคุณ

There is more to life than pleasing people.
ชีวิตมีอะไรมากกว่าคนที่ถูกใจ

Follow your heart, listen to your inner voice, stop caring about what others think.-Roy T. Bennett
ทำตามหัวใจของคุณ ฟังเสียงภายในใจของคุณ เลิกสนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไร

Don’t be afraid of death but be afraid of an unlived life.
อย่ากลัวความตาย แต่จงกลัวชีวิตที่ไม่มีชีวิต

Pursue what catches your heart, not what catches your eyes.-Roy T. Bennett
จงไล่ตามสิ่งที่ดึงดูดใจคุณ ไม่ใช่สิ่งที่ดึงดูดสายตาคุณ

Believe in Your Heart.
จงเชื่อในหัวใจของคุณ

Learn to light a candle in the darkest moments of someone’s life.-Roy T. Bennett
จงเรียนรู้ที่จะจุดเทียนในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชีวิตของใครบางคน

Suffering has been stronger than all other teaching.
ความทุกข์ มักจะเข้มแข็งมากกว่าคำสอนอื่น ๆ ทั้งหมด

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

39 แคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย (Nobody can hurt me without my permission.ไม่มีใครจะมาทำร้ายเราได้ หากราไม่อนุญาต)

25 แคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย (Guard well your thoughts when alone.จงระวังความคิดของคุณเมื่ออยู่คนเดียว)

26 แคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย (It’s never too late to change your life for the better.ยังไม่สายเกินไป ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้น)

27 แคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย (I’ve been fighting to be who I am all my life.ฉันจะต่อสู้ เพื่อที่จะเป็นตัวฉันไปตลอดชีวิต)

44 แคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย (Never spend your money before you have it.อย่าใช้จ่ายเงินก่อนที่จะมี)