วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2567

60 แคปชั่นอังกฤษ ยิ้มให้กับทุกปัญหา (Never stop loving yourself.อย่าหยุดรักตัวเอง) Ep.63

If you are able to make everyone happy then you are definitely alone.
ถ้าคุณสามารถทำให้ทุกคนมีความสุขได้ คุณก็ต้องอยู่คนเดียว

Emptiness in life can be experienced only when one is alone.
ความว่างเปล่าในชีวิตจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่ออยู่คนเดียว

Life is like a box, the moment you shut its lid, there is darkness inside.
ชีวิตก็เหมือนกล่อง ทันทีที่คุณปิดฝา มันก็มีความมืดอยู่ข้างใน

This life is mine alone.
ชีวิตนี้เป็นของฉันคนเดียว

Care for ourselves.
ดูแลตัวเองด้วยนะ

There is no one alive who is youer than you.
ไม่มีใครมีชีวิตที่เป็นคุณมากกว่าคุณ

Our time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.-Steve Jobs
เวลาของเรามีจำกัด อย่าเสียเวลาไปใช้ชีวิตแบบคนอื่น

What others think of me is none of my business.
สิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับฉัน ไม่ใช่เรื่องของฉัน

To love is to recognize yourself in another.
การรักคือการรู้จักตัวเองในอีกรูปแบบหนึ่ง

แนะนำ : 39 แคปชั่นชีวิตต้องสู้
แนะนำ : 27 แคปชั่นชีวิตบ้านๆ
แนะนำ : 60 แคปชั่น(คำคม)ชีวิตคิดบวก ภาษาอังกฤษ

In a world where you can be anything, be yourself.
ในโลกที่คุณสามารถเป็นอะไรก็ได้ ก็เป็นตัวของตัวเอง

I try to do the right thing at the right time.
ฉันพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

Being true to yourself is better than being a liar.
เป็นตัวของตัวเองดีกว่าเป็นคนโกหก

Continue to share your heart with people even if it has been broken
จงแบ่งปันใจให้ผู้คนต่อไป แม้จะอกหักก็ตาม

Take a break from whatever is not letting you be yourself in life, get back once you feel better.
หยุดพักจากสิ่งที่ทำให้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองในชีวิต กลับไปเมื่อคุณรู้สึกดีขึ้น มันจะเปลี่ยนคุณให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

I think of myself not just as a dreamer, but as a dream chaser.
ฉันคิดว่าตัวเองไม่ใช่แค่คนช่างฝัน แต่เป็นนักล่าฝันด้วย

There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness.
ในความรักมีความบ้าคลั่งอยู่เสมอ แต่ก็มีเหตุผลบางอย่างในความบ้าคลั่งอยู่เสมอ

The shine in you starts vanishing as you start giving up.
ความสดใสในตัวคุณเริ่มหายไปเมื่อคุณเริ่มยอมแพ้

Timing is important.
เวลาเป็นสิ่งสำคัญ

One day I’ll be at the place I always wanted to be.
สักวันฉันจะอยู่ในที่ๆ ฉันอยากจะอยู่

Do not try to shine by someone else’s influence.
อย่าพยายามส่องแสงด้วยอิทธิพลของคนอื่น

You know it’s love when all you want is that person to be happy, even if you’re not part of their happiness.-Julia Roberts
คุณรู้ว่ามันคือความรัก เมื่อคุณต้องการให้คน ๆ นั้นมีความสุข แม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสุขของเขาก็ตาม

Just because they disagree, doesn’t mean you ain’t right.-Toba Beta
เพียงเพราะพวกเขาไม่เห็นด้วย ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ถูกต้อง

Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.-Robert A. Heinlein
ความรักคือเงื่อนไขที่ความสุขของคนอื่นมีความสำคัญต่อตัวคุณเอง

I am a simple person, with a complicated mind.
ฉันเป็นคนธรรมดา ที่มีจิตใจซับซ้อน

Don’t let others box you into their idea of what they think you should be.
อย่าปล่อยให้คนอื่นคิดว่าคุณควรจะเป็นอะไร

แนะนำ : 44 คําคมชีวิต ภาษาอังกฤษ ทวิต
แนะนำ : 32 คําคมภาษาอังกฤษ คิดบวก
แนะนำ : 28 คําคมภาษาอังกฤษ เท่ๆ

Everyone is unique in their own way.
ทุกคนมีเอกลักษณ์ในแบบของตัวเอง

When you are missing someone, time seems to move slower.
เวลาคุณคิดถึงใครสักคน เวลาดูเหมือนจะเดินช้าลง

Take care not to listen to anyone who tells you what you can and can’t be in life.-Meg Medina
อย่าฟังใครที่บอกคุณว่าชีวิตคุณทำได้และทำไม่ได้

It’s important to remind ourselves that no matter how hard life is, we should never lose our love for life as it gives us the energy to keep moving on.
สิ่งสำคัญคือต้องเตือนตัวเองว่า ไม่ว่าชีวิตจะยากลำบากเพียงใด เราไม่ควรสูญเสียความรักที่มีให้กับชีวิตเพราะมันให้พลังงานแก่เราในการก้าวต่อไป

If you really want to be happy, learn to love yourself first.
ถ้าอยากมีความสุขจริงๆ ให้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อน

Don’t worry about pleasing everyone.
อย่ากังวลว่าจะทำให้ทุกคนพอใจ

Life is our best coach.
ชีวิตคือโค้ชที่ดีที่สุดของเรา

Proud yourself,No matter what others say.
จงภูมิใจในตัวเอง ไม่ว่าคนอื่นจะพูดอะไร

Don’t be afraid of being different, be afraid of being the same as everyone else.
อย่ากลัวที่จะแตกต่าง จงกลัวที่จะเหมือนคนอื่น

Nothing valuable ever comes easy.Painful challenges are the best gifts life sends to us to keep us growing.
สิ่งที่มีค่าไม่ได้มาโดยง่าย ความท้าทายที่เจ็บปวดคือของขวัญที่ดีที่สุด ที่ชีวิตส่งมาให้เรา เพื่อให้เราเติบโต

Never stop loving yourself.
อย่าหยุดรักตัวเอง

Do not compare your life to others.
อย่าเปรียบเทียบชีวิตของคุณกับคนอื่น

A dream is what makes people love life even when it is painful.—Theodore Zeldin
ความฝัน คือสิ่งที่ทำให้ผู้คนรักชีวิตแม้มันจะเจ็บปวด

I’m very simple and love to live in dreams.
ฉันเป็นคนเรียบง่ายและชอบอยู่ในความฝัน

Don’t miss out on something that could be great just because it could also be difficult.
อย่าพลาดสิ่งดี ๆ เพียงเพราะมันอาจเป็นเรื่องยาก

Enjoy the present moment with no regrets, no complaints, and grudges.
จงมีความสุขกับปัจจุบันโดยไม่เสียใจ ไม่บ่น ไม่โกรธเคือง

A man who has committed a mistake and doesn’t correct it is committing another mistake.-Confucius
คนที่ทำผิดแล้วไม่แก้ไข เท่ากับทำผิดอีก

Life is about accepting the challenges along the way, choosing to keep moving forward, and savoring the journey.-Roy T. Bennett
ชีวิตคือการยอมรับความท้าทายระหว่างทาง เลือกที่จะก้าวไปข้างหน้า และดื่มด่ำกับการเดินทาง

To be happy is one of the simplest yet toughest tasks in the world.
การมีความสุขเป็นหนึ่งในงานที่เรียบง่ายแต่ยากที่สุดในโลก

Stay away from those people who try to disparage your ambitions.
อยู่ให้ห่างจากคนที่พยายามดูหมิ่นความทะเยอทะยานของคุณ

The more difficult the victory, the greater the happiness in winning.-Pele
ยิ่งชัยชนะยาก ยิ่งมีความสุขในการชนะ

Do you know our happiness doesn’t depend on others? Rather we are our own source of happiness.
รู้ไหมว่าความสุขของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่น? แต่เราเป็นแหล่งความสุขของเราเอง

Be strong enough to let go and wise enough to wait for what you deserve.
จงเข้มแข็งพอที่จะปล่อยวาง และฉลาดพอที่จะรอสิ่งที่คุณคู่ควร

It’s okay to be scared.But you have to get out there, open up, love, make mistakes, learn, be stronger.And start all over again.
ไม่เป็นไรที่จะกลัว แต่คุณต้องออกไป เปิดใจ รัก ทำผิด เรียนรู้ เข้มแข็งขึ้น แล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

If you feel happy, Smile with all your heart.if you’re down, smile with all your might.-Paul Ian Guillermo
ถ้ามีความสุขก็ยิ้มให้สุดหัวใจ หากคุณรู้สึกท้อแท้ จงยิ้มอย่างสุดกำลัง

Do the right thing even when no one is looking.
จงทำในสิ่งที่ถูกต้อง แม้ไม่มีใครมองก็ตาม

No matter who tries to teach you lessons about life, you won’t understand it until you go through it on your own.
ไม่ว่าใครจะพยายามสอนบทเรียนเกี่ยวกับชีวิตให้คุณ คุณจะไม่มีวันเข้าใจมัน จนกว่าคุณจะผ่านมันด้วยตัวเอง

Don’t stop when you are tired.Stop when you are done.
อย่าหยุดเมื่อคุณเหนื่อย หยุดเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

Mistakes are proof that you’re trying.
ความผิดพลาดเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณกำลังพยายาม

Work hard and don’t give up hope.Be open to criticism and keep learning.
จงทำงานหนักและอย่าสิ้นหวัง เปิดใจรับคำวิจารณ์และเรียนรู้ต่อไป

Why should we worry about what others think of us?
ทำไมเราต้องกังวล ว่าคนอื่นคิดยังไงกับเรา?

You can feel good about yourself.
คุณสามารถรู้สึกดีกับตัวเองได้

Change your life today.Don’t gamble on the future, act now, without delay.-Simone de Beauvoir
เปลี่ยนชีวิตของคุณในวันนี้ อย่าเดิมพันกับอนาคต จงลงมือทันทีโดยไม่ชักช้า

Motivation is what gets you started.Habit is what keeps you going.-Jim Ryun
แรงจูงใจคือสิ่งที่ทำให้คุณเริ่มต้น นิสัยคือสิ่งที่ทำให้คุณก้าวต่อไป

Accept no one’s definition of your life, but define yourself.
อย่ายอมรับคำจำกัดความของชีวิตคุณ แต่จงกำหนดตัวคุณเอง

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

30 คำคมความรักภาษาอังกฤษ

40 แคปชั่นชีวิตภาษาอังกฤษ

30 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษ คิดบวก ความหมายดีๆ

80 (แคปชั่น) คําคมภาษาอังกฤษ ให้กําลังใจ

73 (แคปชั่น) ให้กำลังใจ คำคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ

40 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ

80 (แคปชั่น) คําคมภาษาอังกฤษ ให้กําลังใจ

50 แคปชั่นภาษาอังกฤษความรัก

40 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ