วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

ค้นหา: สุขภาพร่างกายแข็งแรง

เกร็ดความรู้สั้น ๆ พร้อมข้อคิด : ข้อควรระวัง สำหรับผู้ป่วยโรคต่อมไทรอยด์ ไทรอยด์เป็นพิษ ห้ามกินอะไร Ep.42

25 พ.ย. 2017
ก่อนที่จะเลือกใช้สารเสริมอาหาร สำหรับต่อมไทรอยด์มาเสริมสมรรถภาพ ควรปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโภชนาศาสตร์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาศาสตร์เสียก่อน เพื่อช่วยให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า เหตุใดตัวเองจึงตกอยู่ในภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกินหรืออาการไทรอยด์เป็นพิษ และเหตุใดต่อมไทรอยด์จึงเกิดภาวะขาดไทรอยด์ ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกินหรือไฮเปอร์ไทรอยด์คืออะไร โดยทั่วไปภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกินหรือไฮเปอร์ไทรอ
    • 1
    • 2